« 1Moj 34:3 1 Księga Mojżeszowa 34:4 1Moj 34:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTedy szedł ku Emor otcu swemu i rzekł: „Weźmi mi, otcze, dziewkę tę to, ać mi będzie żoną moją”.
2.WUJEK.1923I szedłszy do Hemora, ojca swego, rzekł: Weźmij mi tę dzieweczkę za żonę.
3.GDAŃSKA.1881Tedy Sychem rzekł do Hemora, ojca swego, mówiąc: Weźmij mi te dzieweczkę za żonę.
4.GDAŃSKA.2017Potem Sychem powiedział do swego ojca Chamora: Weź mi tę dziewczynę za żonę.
5.NEUFELD.1863I rzekł Szechem do Chamora ojca swojego, mówiąc: weź mi dziewczynkę tę za żonę
6.CYLKOWI rzekł Szechem do Chamora, ojca swojego, mówiąc: "Weź mi dziewczę to za żonę!"
7.KRUSZYŃSKII rzekł Sychem do Hamora, ojca swego, mówiąc: "Weź mi tę dziewczynę za żonę".
8.MIESESi Szěchem rzekł do ojca swojego Chămōra; mówiąc: „Pojmij to dziewczę dla mnie za żonę”.
9.SPITZER.1937I rzekł Szchem do Chamora, ojca swego, mówiąc: – Weź mi dziewicę tę za żonę.
10.TYSIĄCL.WYD5Potem Sychem prosił swego ojca, Chamora: Weź tę dzieweczkę dla mnie za żonę!
11.BRYTYJKAI rzekł Sychem do Chamora, ojca swego: Weź mi tę dzieweczkę za żonę.
12.POZNAŃSKAProsił też Sychem swego ojca, Chamora: - Weź mi tę dziewczynę za żonę!
13.WARSZ.PRASKAW końcu poprosił Sychem swego ojca, Chamora, aby wziął mu tę dziewczynę za żonę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szechem powiedział więc do swego ojca Chamora, mówiąc: Weź mi to dziewczę za żonę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedział też Sychem do swego ojca Chamora: Weź mi tę dziewczynę za żonę.