« 1Moj 4:11 1 Księga Mojżeszowa 4:12 1Moj 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPGdyż będziesz ją działać, nie da-ć swego użytka. Tułaczem a zbiegiem będziesz po wszytki czasy żywota twego”.
2.WUJEK.1923Gdy ją sprawować będziesz, nie da tobie użytków swoich: tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi.
3.GDAŃSKA.1881Gdy będziesz sprawował ziemię, nie wyda więcej mocy swej tobie; tułaczem, i biegunem będziesz na ziemi.
4.GDAŃSKA.2017Gdy będziesz uprawiał ziemię, nie da ci już swego plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi.
5.NEUFELD.1863Gdy będziesz uprawiał ziemię, nie da ci więcej swéj siły, tułaczem i włóczęgą będziesz na ziemi.
6.CYLKOWGdy uprawiać będziesz rolę, nie wyda więcej siły swej tobie; tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!"
7.KRUSZYŃSKIGdy uprawiać będziesz ziemię, nie przysporzy ci owoców swoich; tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi".
8.MIESESGdy ty będziesz uprawiał ziemię, nie będzie Ci ona dawała więcej swoich sił. Będziesz tułaczem i zbiegiem na ziemi”.
9.SPITZER.1937Gdy uprawiać będziesz rolę, nadal nie wyda siły swej tobie; tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!
11.BRYTYJKAGdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi.
12.POZNAŃSKAKiedy będziesz uprawiał tę ziemię, Nie będzie urodzajna dla ciebie. Tułaczem będziesz i zbiegiem na świecie.
13.WARSZ.PRASKAChoć będziesz nadal uprawiał tę ziemię, ona nie wyda ci już plonu. Będziesz się czuł jak tułacz i zbieg na tej ziemi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy będziesz uprawiał rolę, nie wyda ci więcej swej siły; będziesz tułaczem oraz zbiegiem na ziemi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw. Będziesz teraz na niej tułaczem i wędrowcem.