« 1Moj 4:10 1 Księga Mojżeszowa 4:11 1Moj 4:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeto będziesz przeklęty na ziemi, jiż toć jest otworzyła swa usta a przyjęła krew brata twego ❬z❭ ręki twej.
2.WUJEK.1923Teraz tedy będziesz przeklętym na ziemi, która otworzyła gębę swą, i przyjęła krew brata twego z ręki twojéj.
3.GDAŃSKA.1881Teraz tedy przeklętym będziesz na ziemi, która otworzyła usta swe, aby przyjęła krew brata twego z ręki twojej.
4.GDAŃSKA.2017Teraz więc przeklęty będziesz na ziemi, która otworzyła swe usta, aby przyjąć krew twego brata przelaną przez twoją rękę.
5.NEUFELD.1863A teraz przeklętyś przez ziemię, która otwarła paszczę swoją, by przyjąć krew brata twojego z rąk twoich.
6.CYLKOWA teraz wyklętym bądź z ziemi, która otworzyła paszczę swoją, aby przyjąć krew brata twego z ręki twojej.
7.KRUSZYŃSKITeraz tedy przeklęty jesteś na ziemi, która otworzyła swe usta, aby przyjąć z twej ręki krew brata twego.
8.MIESESWyklęty ty odtąd ze ziemi, która rozwarła paszczę swoją, ażeby przyjąć z ręki twojej krew twojego brata.
9.SPITZER.1937A teraz wyklętym bądź! Precz z ziemi, która rozwarła paszczę swą, aby przyjąć krew brata twego z ręki twej!
10.TYSIĄCL.WYD5Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie.
11.BRYTYJKABądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego.
12.POZNAŃSKADlatego wyklęty bądź teraz z tej ziemi, Która rozwarła swą paszczę, Aby z twojej ręki przyjąć krew twojego brata.
13.WARSZ.PRASKABędziesz odtąd przeklęty na tej ziemi, która już się rozwarła, aby wchłonąć przelaną przez ciebie krew twego brata.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bądź teraz wyklętym z ziemi, co otworzyła swą paszczę, by z twej ręki przyjąć krew twojego brata.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOdtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze, by przyjąć krew twojego brata przelaną twoją ręką!