« 1Moj 4:16 1 Księga Mojżeszowa 4:17 1Moj 4:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem Kain poznał cielnie swą żonę, a ta począwszy porodziła Enocha, i udziałał miasto, jemuż to jimię zdział po swem synu Enoch.
2.WUJEK.1923I poznał Kain żonę swoję, która poczęła i porodziła Henocha: i zbudował miasto, i nazwał imię jego od imienia syna swego Henoch.
3.GDAŃSKA.1881I poznał Kain żonę swą, która poczęła, i porodziła Enocha; i zbudował miasto, i nazwał imię miasta tego imieniem syna swego, Enoch.
4.GDAŃSKA.2017I Kain obcował ze swoją żoną, a ona poczęła i urodziła Henocha. Zbudował też miasto i nazwał je imieniem swego syna – Henoch.
5.NEUFELD.1863I poznał Kain żonę swoją i poczęła i urodziła Chanocha i zbudował miasto i nazwał imię miasta imieniem syna swego Chanoch.
6.CYLKOWI poznał Kain żonę swoją, i poczęła, i urodziła Chanocha; a budując wtedy miasto, nadał miano temu miastu od imienia syna swego: Chanoch.
7.KRUSZYŃSKIKain poznał swą żonę, i poczęła i porodziła Henocha. I przystąpił do budowy miasta i dał imię miastu, jako imię syna swego - Henoch.
8.MIESESKain poznał żonę swoją; ona poczęła i urodziła Chănocha. On zbudował miasto i nazwał to miasto Chănoch wedle imienia syna swojego.
9.SPITZER.1937I poznał Kain żonę swą i poczęła i urodziła Chanocha, a zbudował miasto i nazwał to miasto imieniem syna swego: Chanoch.
10.TYSIĄCL.WYD5Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna: Henoch.
11.BRYTYJKAI obcował Kain z żoną swoją, a tą poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego: Henoch.
12.POZNAŃSKAKain współżył ze swoją żoną, a ona poczęła i urodziła Chanoka. [Kain] stał się potem budowniczym osady, którą nazwał imieniem swego syna: Chanok.
13.WARSZ.PRASKAKain zbliżył się do swojej żony, która poczęła i urodziła Henocha. Gdy później Kain zbudował miasto, nazwał je, na cześć swego syna, Henoch.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kain poznał też swoją żonę, więc poczęła i urodziła Chanocha; wtedy także, budując miasto, nadał temu miastu nazwę od imienia swojego syna – Chanoch.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie Kain zbliżył się do swojej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Henoch rozpoczął później budowę miasta, które nazwał imieniem swego syna.