« 1Moj 4:23 1 Księga Mojżeszowa 4:24 1Moj 4:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSiedmkroć będzie pomsta dana Kainowi, a Lamechowi siedmdziesiątkroć siedmkroć”.
2.WUJEK.1923Siedmioraka pomsta będzie z Kaina, a z Lamecha siedmdziesiąt siedm kroć.
3.GDAŃSKA.1881Jeźlić siedmiokroć mścić się będą za Kaina, tedyć za Lamecha siedemdziesiąt i siedem kroć.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli Kain ma być pomszczony siedem razy, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy.
5.NEUFELD.1863Bo siedmkroć pomszczonym będzie Kain, a Lemech siedmdziesiąt i siedm kroć.
6.CYLKOWJeżeli siedmkroć pomszczonym był Kain, to Lemech siedmdziesiąt i siedm kroć!"
7.KRUSZYŃSKIBo siedmiokrotnie będzie pomszczony Kain a Lamech siedmdziesiąt siedm razy.
8.MIESESAlbowiem, skoro Kain został siedmiokroć pomszczony, to Lemech siedemdziesięciosiedmiokrotnie”.
9.SPITZER.1937Jeśli siedmiokroć pomszczony Kain, to Lemech siedemdziesiąt i siedmiokroć.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie, to Lamek siedemdziesiąt siedem razy!
11.BRYTYJKAJeżeli Kain miał być pomszczony siedem razy, to Lamech siedemdziesiąt siedem razy.
12.POZNAŃSKAJeśli Kain miał być pomszczony siedmiokroć, To Lemek siedemdziesiąt i siedmiokroć!
13.WARSZ.PRASKAJeżeli Kain ma być pomszczony siedem razy, to, Lamek [będzie pomszczony] siedemdziesiąt siedem razy!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli Kain miał być siedem razy pomszczony, to Lemech będzie siedemdziesiąt siedem razy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKain miał być pomszczony surowo, razy siedem, ja, Lamech, surowiej - siedemdziesiąt siedem!