« 1Moj 4:25 1 Księga Mojżeszowa 4:26 1Moj 5:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem Set miał syna, temu jimię było Enos, ktoryż to jest począł wzywać jimię boże.
2.WUJEK.1923Ale i Sethowi narodził się syn, którego nazwał Enos: ten począł wzywać imienia Pańskiego.
3.GDAŃSKA.1881Setowi też urodził się syn, i nazwał imię jego Enos. Na ten czas poczęto wzywać imienia Pańskiego.
4.GDAŃSKA.2017Setowi też urodził się syn i nadał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia PANA.
5.NEUFELD.1863I Szethowi także urodził się syn i nazwał imię jego Enosz. Wówczas zaczęto wzywać imienia Wiekuistego.
6.CYLKOWA Szetowi również urodził się syn, i nazwał imię jego Enosz. Wtedy to zaczęto wzywać imienia Bożego.
7.KRUSZYŃSKIA Set miał również syna, którego nazwał Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Bożego.
8.MIESESSzetowi też syn urodził się, którego nazwał Ěnosz. Wówczas zaczęto wzywać Imienia Wiekuistego.
9.SPITZER.1937A Szetowi, także i jemu urodził się syn i nazwał imię jego Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Wiekuistego.
10.TYSIĄCL.WYD5Setowi również urodził się syn; Set dał mu imię Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.
11.BRYTYJKASetowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.
12.POZNAŃSKATakże i Setowi urodził się syn, którego nazwał imieniem Enosz. Wtedy to zaczęto wzywać [uroczyście] Imienia Jahwe.
13.WARSZ.PRASKATakże Setowi urodził się syn. Otrzymał imię Enosz. Wtedy też zaczęto wzywać imienia Jahwe.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Szetowi także urodził się syn i nazwał jego imię Enosz. Wtedy to zaczęto wzywać Imienia WIEKUISTEGO, Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSetowi z kolei też urodził się syn. Dał mu na imię Enosz. W tym czasie zaczęto wzywać imienia PANA.