« 1Moj 4:26 1 Księga Mojżeszowa 5:1 1Moj 5:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPToć są księgi pokolenia Adamowa. Od tego dnia, ktoregoż stworzył Bog człowieka, ku obliczu a ku podobieństwu bożemu uczynił jego.
2.WUJEK.1923Te są księgi rodzaju Adamowego, w dzień, którego stworzył Bóg człowieka; na podobieństwo Boże uczynił go.
3.GDAŃSKA.1881Teć są księgi rodzajów Adamowych. W dzień, którego stworzył Bóg człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.
4.GDAŃSKA.2017To jest księga rodu Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boga.
5.NEUFELD.1863Oto jest księga potomstwa Adama. Dnia kiedy Bóg stworzył Adama, zrobił go na podobieństwo Boga.
6.CYLKOWOto rodopis potomków Adama: Czasu, którego stworzył Bóg Adama, na podobieństwo Boże uczynił go.
7.KRUSZYŃSKITa jest księga dziejów Adama. Kiedy Bóg stworzył Adama, na podobieństwo Boże uczynił go.
8.MIESESOto księga potomków Człowieka [Adama]. Kiedy Bóg stworzył Adama, uczynił On go na podobieństwo Boże;
9.SPITZER.1937Oto jest księga potomstwa Adama. W dniu, gdy stworzył Bóg Adama, na podobieństwo Boże uczynił go.
10.TYSIĄCL.WYD5Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go;
11.BRYTYJKATo jest księga potomków Adama: Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.
12.POZNAŃSKAOto lista potomków Adama. Kiedy Bóg stworzył człowieka, uczynił go na swoje podobieństwo.
13.WARSZ.PRASKAA oto dzieje potomków Adama. Stwarzając człowieka, Bóg stworzył go na swoje podobieństwo.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto rodopis potomków Adama. W czasie, gdy Bóg stworzył Adama, uczynił go na podobieństwo Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOto księga potomków Adama: Gdy Bóg stworzył człowieka, uczynił go na własne podobieństwo.