« 1Moj 5:1 1 Księga Mojżeszowa 5:2 1Moj 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSamca a samicę stworzył je a pożegnał je, a zdział jim jimiona Adam a Jewa tego dnia, ktoregoż są stworzeni.
2.WUJEK.1923Mężczyznę i niewiastę stworzył je, i błogosławił im: i nazwał imię ich Adam, w dzień którego są stworzeni.
3.GDAŃSKA.1881Mężczyznę i niewiastę stworzył je; i błogosławił im, i nazwał imię ich, człowiek, w dzień, którego są stworzeni.
4.GDAŃSKA.2017Stworzył ich mężczyzną i kobietą; błogosławił ich i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni.
5.NEUFELD.1863Mężczyznę i niewiastę stworzył ich, i pobłogosławił im i nazwał imię ich: człowiek, w dniu stworzenia ich.
6.CYLKOWMężczyznę i niewiastę stworzył ich, i błogosławił im, i nazwał imię ich Adam, czasu którego stworzeni zostali.
7.KRUSZYŃSKIMężczyznę i niewiastę stworzył ich, błogosławił im i dał im człowiecze imiona w dniu, którego zostali stworzeni.
8.MIESESStworzył ich mężczyzną i kobietą, pobłogosławił ich i nadał miano im człowieka [adam] wówczas, gdy zostali stworzeni.
9.SPITZER.1937Mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił ich i nazwał imię ich »człowiek« w dniu stworzenia.
10.TYSIĄCL.WYD5stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę ludzie, wtedy gdy ich stworzył.
11.BRYTYJKAJako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni.
12.POZNAŃSKAStworzył mężczyznę i kobietę, pobłogosławił ich i nazwał ludźmi wtedy, kiedy ich stworzył.
13.WARSZ.PRASKAStworzył mężczyznę i niewiastę. Pobłogosławił ich i nazwał „ludźmi” w chwili, gdy ich stwarzał.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stworzył ich mężczyznę i niewiastę, oraz im błogosławił; nazwał także ich imię Adam, w czasie, gdy zostali stworzeni.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITStworzył mężczyznę i kobietę, pobłogosławił ich i w dniu ich stworzenia określił ich mianem: człowiek.