« 1Moj 43:18 1 Księga Mojżeszowa 43:19 1Moj 43:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż jeszcze we drzwiach przystąpiwszy do szafarza domowego,
2.GDAŃSKA.1881A przystąpiwszy do męża tego, który był sprawcą domu Józefowego, mówili do niego we drzwiach domu.
3.GDAŃSKA.2017Podeszli do zarządcy domu Józefa i rozmawiali z nim w drzwiach domu.
4.NEUFELD.1863I przystąpili do męża który był przełożonym nad domem Josefa i mówili z nim u wnijścia do domu.
5.CYLKOWI przystąpili do męża owego, co przełożonym był nad domem Josefa i przemówili do niego u wnijścia do domu.
6.KRUSZYŃSKIA zbliżywszy się do męża, który był przełożonym nad domem Józefa, rzekli do niego przy wejściu do domu,
7.MIESESOni przystąpili do męża owego, który był przełożonym nad domem Józefa, przemówili do niego u wejścia do domu
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy więc byli już u wejścia do domu Józefa, podeszli do zarządzającego jego domem
9.BRYTYJKAPrzystąpili do męża, który był zarządcą domu Józefa, i przemówili do niego w bramie domu,
10.POZNAŃSKAW bramie domu podeszli więc do człowieka, który był zarządcą domu Józefa, i poczęli tłumaczyć się przed nim.
11.WARSZ.PRASKAZbliżyli się więc do zarządcy domu Józefa i próbowali nawiązać z nim rozmowę.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przystąpili do tego męża, który był przełożonym nad domem Josefa i u wejścia do domu zagadnęli go,
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPodeszli zatem do zarządcy i rozmówili się z nim jeszcze przed wejściem do domu.