« 1Moj 43:34 1 Księga Mojżeszowa 44:1 1Moj 44:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Józeph rozkazał szafarzowi domu swego, mówiąc: Napełnij wory ich zbożem, ile wziąć mogą: a włóż każdego pieniądze na wierzchu woru jego.
2.GDAŃSKA.1881Rozkazał tedy Józef temu, który był sprawcą domu jego, mówiąc: Napełnij wory mężów tych zbożem, jako mogą znieść, a włóż pieniądze każdego na wierzch woru jego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Józef rozkazał zarządcy swego domu: Napełnij wory tych ludzi zbożem, ile tylko mogą unieść, a pieniądze każdego włóż na wierzch jego wora.
4.NEUFELD.1863I rozkazał przełożonemu nad domem swoim, mówiąc; napełnij miechy tych mężów żywnością, o ile potrafią unieść, i włóż pieniądze każdego u otworu miecha jego.
5.CYLKOWI rozkazał przełożonemu domu swojego, i rzekł: "Napełnij biesagi ludzi tych żywnością, o ile potrafią unieść, a włóż pieniądze każdego u otworu biesagi jego.
6.KRUSZYŃSKIWydał taki rozkaz przełożonemu swego domu, mówiąc: "Napełnij worki tych ludzi żywnością tak, aby mogli unieść i włóż pieniądze każdego do jego worka.
7.MIESESWówczas rozkazał on przełożonemu nad domem swoim, mówiąc: „Napełnij wory tych ludzi żywnością, ile tylko zdołają udźwignąć i włóż pieniądze każdego na wierzch wora jego;
8.TYSIĄCL.WYD5Tymczasem [Józef] dał takie polecenie zarządzającemu swego domu: Napełnij torby tych ludzi żywnością, ile tylko zdołają unieść, i powkładaj pieniądze na wierzch do torby każdego.
9.BRYTYJKANastępnie rozkazał zarządcy swego domu: Napełnij wory tych mężów żywnością, ile tylko mogą unieść, i włóż każdemu pieniądze na wierzch w jego worze.
10.POZNAŃSKAPotem Józef wydał zarządcy swojego domu takie polecenie: - Napełnij żywnością wory tych ludzi na tyle, ile zdołają unieść; włóż też pieniądze każdego na wierzch jego wora.
11.WARSZ.PRASKAPotem wydał Józef zarządcy swego domu takie polecenie: Nasyp w worki tych ludzi tyle zboża na chleb, ile tylko będą mogli unieść, a na sam wierzch włóż każdemu do worka z powrotem pieniądze.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Josef także rozkazał przełożonemu swojego domu, mówiąc: Napełnij żywnością toboły tych ludzi, ile potrafią unieść, oraz włóż pieniądze każdego do otworu jego tobołu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJózef zaś rozkazał zarządcy swego domu: Napełnij worki tych ludzi zbożem. Wsyp tyle, ile tylko zdołają unieść, a na wierzch włóż każdemu do worka należne pieniądze.