« 1Moj 49:19 1 Księga Mojżeszowa 49:20 1Moj 49:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAsser, tłusty chleb jego, a da rozkoszy krolom.
2.WUJEK.1923Asser, tłusty chleb jego, i będzie dawał rozkoszy królom.
3.GDAŃSKA.1881Z Asera tłusty chleb jego, a on wyda rozkoszy królewskie.
4.GDAŃSKA.2017Od Aszera będzie tłusty chleb, a on dostarczy przysmaków królewskich.
5.NEUFELD.1863Od Aszera tłuste pokarmy, dostarczy przysmaczki dla królów.
6.CYLKOWOd Aszera tłuste pokarmy, dostarczy on przysmaków królewskich.
7.KRUSZYŃSKIOd Aszera - tłusty chleb jego, on dostarczy łakoci królewskich.
8.MIESESO Aszerze: Tłustym jest jego chleb; on będzie wydawał przysmaki królewskie.
9.TYSIĄCL.WYD5Od Asera - tłuste pokarmy, on będzie dostarczał przysmaków królewskich.
10.BRYTYJKAAszer – tłusty jest pokarm jego, Dostarczać będzie przysmaków królewskich.
11.POZNAŃSKAAszera chleb jest tłusty, To on dostarczy przysmaków królewskich.
12.WARSZ.PRASKAAser wsławił się tłustością pokarmów, od niego pochodzą królewskie przysmaki.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od Aszera tłuste pokarmy; on dostarczy królewskich przysmaków.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITAszer - wyborny jego pokarm! Od niego przysmaki królewskie!