« 1Moj 49:18 1 Księga Mojżeszowa 49:19 1Moj 49:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPGad podpasały bojować będzie przed nim, a on podpasan będzie z tyłu.
2.WUJEK.1923Gad przepasany będzie walczył przed nim: a on przepasany będzie pozad.
3.GDAŃSKA.1881Gad od wojska zwyciężony będzie; ale i on potem zwycięży.
4.GDAŃSKA.2017Gad będzie zwyciężony przez wojsko, ale on na koniec zwycięży.
5.NEUFELD.1863Gada liczne zastępy obstąpią, a on wstąpi w ich ślady.
6.CYLKOWGad, - najezdnicy napierać nań będą, ale on odeprze ich pięty!
7.KRUSZYŃSKIGad, gromady zbrojne go cisną, a on nastaje na piętę.
8.MIESESGad – hufce będą nań nacierać, lecz on odpierać będzie wstecz.
9.TYSIĄCL.WYD5Gad - zbójcy napadać go będą, on zaś będzie następował im na pięty.
10.BRYTYJKAGad – rozbójnicy napierać na niego będą, Ale on będzie deptał piętę ich.
11.POZNAŃSKAGad: gromada zbójów go napadnie, On jednak będzie ścigał uchodzących!
12.WARSZ.PRASKAGad będzie celem napaści zbójów, ale on będzie atakował ich pięty.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gad na niego będą napierać najeźdźcy, ale on odeprze ich pięty.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGad - banda go napadnie, lecz on napadnie ją od tyłu.