« 1Moj 6:1 1 Księga Mojżeszowa 6:2 1Moj 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPuźrzewszy syn❬owie❭ boży dzieci człowiecze, iże były krasne, i pojimowali sobie żony, wybrawszy ❬ze wszech ❭, ktore były nakrassze.
2.WUJEK.1923Widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, wzięli sobie za żony ze wszystkich, które obrali.
3.GDAŃSKA.1881Że, widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony, ze wszystkich, które sobie upodobali.
4.GDAŃSKA.2017Synowie Boży, widząc, że córki ludzkie były piękne, brali sobie za żony wszystkie, które sobie upodobali.
5.NEUFELD.1863to widzieli synowie Boscy córki ludzkie, iż były pięknemi i pobrali sobie żony z pomiędzy wszystkich, które sobie upodobali.
6.CYLKOWŻe ujrzawszy synowie Boscy córki ludzkie, iż piękne były, pojęli sobie żony ze wszystkich, które sobie upodobali.
7.KRUSZYŃSKIsynowie Boży ujrzeli, że córki ludzkie były piękne, wybrali sobie za żony z pośród wszystkich, które polubili.
8.MIESESiż synowie Boscy upatrzyli sobie córki człowiecze, iże pięknemi są i wzięli sobie za żony, którekolwiek sobie upodobali.
9.SPITZER.1937gdy ujrzeli synowie mocarzy córki ludzkie, iż piękne one były, więc pojęli sobie żony z wszystkich, które wybrali sobie.
10.TYSIĄCL.WYD5Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
11.BRYTYJKAUjrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
12.POZNAŃSKASynowie Boga spostrzegli, iż córki człowiecze są piękne; pojęli więc za żony te wszystkie, które sobie upodobali.
13.WARSZ.PRASKAGdy synowie Boży spostrzegli, że córki ludzkie są piękne, brali je sobie za żony – te wszystkie, które im się podobały.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że synowie Boga ujrzawszy córki ludzkie, że były piękne, wzięli je sobie za żony; ze wszystkich, które sobie upodobali.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITsynowie Boży zauważyli, że córki ludzkie są piękne. Wzięli sobie zatem za żony te wszystkie, które im się spodobały.