« 1Moj 6:2 1 Księga Mojżeszowa 6:3 1Moj 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI powiedział jest Bog: „Duch moj nie będzie w człowiece na wieki przeby[wa]wać, abo jest ciało, i będą dniowie jego dwadzieścia a sto lat”.
2.WUJEK.1923I rzekł Bóg: Nie będzie trwał duch mój na wieki w człowieku, gdyż jest ciałem: i będą dni jego sto i dwadzieścia lat.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan: Nie będzie się wadził duch mój z człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem; i będą dni jego sto i dwadzieścia lat.
4.GDAŃSKA.2017I powiedział PAN: Mój duch nie będzie na zawsze się spierał z człowiekiem, bo jest on ciałem. Będzie więc jego dni sto dwadzieścia lat.
5.NEUFELD.1863I rzekł Wiekuisty: duch mój wiecznie władać nie będzie w człowieku, gdyż on tylko jest ciałem, a będą dni jego sto i dwadzieścia lat.
6.CYLKOWI rzekł Bóg: "nie walczyć duchowi Mojemu w człowieku długo, jest on wszakże i ciałem; i niech będą dni jego sto dwadzieścia lat.
7.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg: "Nie pozostanie nazawsze duch mój w człowieku, bo człowiek jest tylko ciałem, a dni jego będą sto dwadzieścia lat".
8.MIESESI Wiekuisty rzekł: „Nie będzie duch Mój walczył z człowiekiem na wieki, ponieważ on wszak jest i ciałem; dnie jego niech będą lat sto i dwadzieścia”.
9.SPITZER.1937Tedy rzekł Bóg: – Nie będzie sądził duch mój w człowieku na zawsze; wszak w szale on ciałem jest, więc niech będą dni jego sto i dwadzieścia lat.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Pan rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat.
11.BRYTYJKAI rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.
12.POZNAŃSKAWtedy Jahwe rzekł: - Duch mój nie może zawsze pozostawać w człowieku, gdyż jest on istotą [bardzo] cielesną; niech więc żyje [tylko] sto dwadzieścia lat.
13.WARSZ.PRASKAWtedy to Jahwe powiedział: Duch mój nie może pozostać w człowieku na zawsze, bo człowiek jest istotą cielesną. Będzie żył najwyżej sto dwadzieścia lat.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A BÓG powiedział: Nie będzie długo walczył Mój duch w człowieku, ponieważ jest on także cielesną naturą; zatem jego dni będą liczyć sto dwadzieścia lat.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN powiedział wówczas: Nie będzie przebywał mój duch w człowieku na zawsze, ponieważ jest on tylko ciałem. Ograniczę więc czas jego życia do stu dwudziestu lat.