« 1Moj 6:3 1 Księga Mojżeszowa 6:4 1Moj 6:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI będą mężowie wznikli ❬na ziemi❭ tych czasow. Potem się znidą w cielesieństwie syn❬owie❭ boży z siostrami człowieczymi, a ty są porodziły. Ty to są byli ot początka świata silni a sławętni mężowie.
2.WUJEK.1923A Olbrzymowie byli na ziemi w one dni; bo gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich, a one porodziły: ci są mocarze od wieku, mężowie sławni.
3.GDAŃSKA.1881A byli olbrzymowie na ziemi w one dni; nawet i potem, gdy weszli synowie Boży do córek ludzkich, rodziły im syny. A cić są mocarze, którzy od wieku byli mężowie sławni.
4.GDAŃSKA.2017A w tych dniach byli na ziemi olbrzymi; nawet i potem, gdy synowie Boży zbliżali się do córek ludzkich, a one rodziły im synów. To mocarze, którzy od dawna byli sławnymi mężczyznami.
5.NEUFELD.1863Olbrzymi byli na ziemi wówczas, i późniéj także gdy synowie Boscy poszli do córek ludzkich i porodziły im dzieci. Oni to są owi mocarze, którzy od wieków byli mężami sławy.
6.CYLKOWOlbrzymi byli na ziemi w czasy one; i także w następstwie, bo przychodzili synowie Boscy do cór ludzkich, a rodziły im: Są to owi mocarze, którzy od wieków byli mężami sławy.
7.KRUSZYŃSKIW one dni byli na ziemi olbrzymi, potem gdy synowie Boży przybyli do córek ludzkich, a te im zrodziły bohaterów, których to mężów imię sławne od wieków.
8.MIESESWonczas byli olbrzymi na ziemi, tak też i później, ponieważ przystępowali synowie Boscy do córek człowieczych i one rodziły im; ci to mocarze głośni oddawna.
9.SPITZER.1937Olbrzymi byli na ziemi w czasach onych i także potem, gdy przybywali synowie mocarzy do córek ludzkich i rodziły im; są to owi mocarze, którzy od wieków byli mężami sławy.
10.TYSIĄCL.WYD5A w owych czasach byli na ziemi olbrzymi; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.
11.BRYTYJKAA w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.
12.POZNAŃSKAW owych czasach byli na świecie olbrzymi - a także i potem - kiedy to synowie Boga współżyli z córkami człowieczymi, a one im rodziły [synów]. Byli to przesławni mocarze zamierzchłych czasów.
13.WARSZ.PRASKAPojawili się też na ziemi w tym czasie mężczyźni–giganci. Zostali oni zrodzeni, gdy synowie Boży zbliżyli się do córek ludzkich. Byli to dawni mocarze, sławni w owych czasach.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W owe czasy powstali na ziemi olbrzymi; także w następstwie tego, że synowie Boga wchodzili do ludzkich córek i im rodziły; to są owi mocarze, którzy byli od wieków mężami sławy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie - a także potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzi i rodzili się im potomkowie - żyli na ziemi nefilici, okryci sławą od najdawniejszych czasów.