« 1Moj 6:4 1 Księga Mojżeszowa 6:5 1Moj 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPotem widząc Bog, iże jest wielka złość miedzy ludem na ziemi a jich wielkie myślenie serdeczne snażne każdemu po wsze czasy,
2.WUJEK.1923A widząc Bóg, że wiele było złości ludzkiéj na ziemi, a wszystka myśl serca była napięta ku złemu po wszystek czas:
3.GDAŃSKA.1881A widząc Pan, że wielka była złość ludzka na ziemi, a wszystko zmyślanie myśli serca ich tylko złe było po wszystkie dni;
4.GDAŃSKA.2017A gdy PAN widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni;
5.NEUFELD.1863A widząc Wiekuisty iż wielką była złość ludzi na ziemi i że każdy utwór pomysłów jego serca, samém złem był po całe dni;
6.CYLKOWA widząc Wiekuisty, że wzmogła się niegodziwość człowieka na ziemi, a wszystkie knowania i zamysły serca jego tylko niegodziwe wciąż;
7.KRUSZYŃSKII widział Bóg, że wielka była złość ludzi na ziemi i wszelkie myśli ich serca tylko ku złu skłaniały się każdego dnia.
8.MIESESWiekuisty widział, iż złość człowieka wzmogła się na ziemi i że wszystkie zamiary i myśli umysłu jego są tylko złe bezustannie,
9.SPITZER.1937Gdy widział Bóg, że mnogie było zło człowieka na ziemi a wszelkie twory zamysłów serca jego tylko złe były po wszystkie dni,
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe,
11.BRYTYJKAA gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,
12.POZNAŃSKAI Jahwe widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na świecie i że wszelkie ich zamysły kierują się ku złu.
13.WARSZ.PRASKAJahwe jednak widział, jak niegodziwie żyli ludzie na ziemi, jak bardzo przewrotne były ich myśli i pragnienia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY widział, że na ziemi wzmogła się niegodziwość człowieka i wciąż tylko niegodziwe są jego knowania oraz zamysły serca.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN zaś widział, że wielka jest niegodziwość człowieka na ziemi. Zauważył, że każda myśl ludzkiego serca jest ustawicznie zła.