« 2Sam 19:17 2 Księga Samuela 19:18 2Sam 19:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przebyli brody, aby przewieźli dom królewski, a czynili wedle rozkazania jego: a Semei, syn Gery, upadłszy przed królem, gdy się już przeprawił przez Jordan,
2.GDAŃSKA.1881Przeprawili też prom, aby przewieziono czeladź królewską, a iżby uczyniono, coby mu się najlepiej podobało; a Semej, syn Giery, upadł przed królem, gdy się przeprawił przez Jordan,
3.GDAŃSKA.2017Przepłynęła też tratwa, aby przewieziono dom króla i aby mogła służyć do czegokolwiek, co wydaje mu się słuszne. A Szimei, syn Gery, upadł przed królem, gdy się przeprawił przez Jordan.
4.CYLKOW(19:19) I przypłynął prom, aby przeprawić rodzinę królewską i aby uczynić co mu się spodoba. Rzucił się wtedy Szymei, syn Gery, przed królem, gdy właśnie przez Jordan przeprawić się zamierzał.
5.KRUSZYŃSKI(19:19) Przypłynął już prom dla przewiezienia domu królewskiego i do oddania się królowi do jego zupełnego rozporządzenia. Wtedy Szymei, syn Gera, upadł przed królem, gdy się miał przeprawiać przez Jordan,
6.TYSIĄCL.WYD5Popłynęła tratwa celem przywiezienia królewskiej rodziny, aby ta mogła uczynić to, co uzna za słuszne. Tymczasem Szimei, syn Gery, padł na twarz przed królem, gdy miał przeprawiać się przez Jordan,
7.BRYTYJKAPrzeszli bród, aby przeprawić dom królewski i w ten sposób wyświadczyć mu przysługę. Szymei zaś, syn Gery, rzucił się królowi do nóg wtedy, gdy się miał przeprawiać przez Jordan,
8.POZNAŃSKA(19:19) przeszli bród, by pomóc przy przeprawie domu królewskiego i by czynić, co [król] uzna za potrzebne. Szimi zaś, syn Gery, upadł na twarz przed królem, gdy miał on przechodzić przez Jordan.
9.WARSZ.PRASKA(19:19) Podpłynęła już tratwa, która była przeznaczona dla króla, aby mógł przewieźć rodzinę królewską. W chwili gdy król już miał się przeprawić, oto Szimei, syn Gery, upadł mu do nóg
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:19) I przypłynął prom, aby przeprawić królewską rodzinę oraz aby mogli uczynić, cokolwiek mu się spodoba. A Szymej, syn Gery, rzucił się przed królem właśnie wtedy, gdy zamierzał się przeprawić przez Jarden.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzekroczył wraz z nimi bród rzeki, aby przeprawić dworzan królewskich i w ten sposób uczynić coś, co król mógłby uznać za dobre. Szimei natomiast, syn Gery, padł na twarz przed królem podczas jego przeprawy przez Jordan