« 2Sam 19:18 2 Księga Samuela 19:19 2Sam 19:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł do niego: Nie poczytaj mi, panie mój, nieprawości, ani pamiętaj na krzywdy sługi twego onego dnia, któregoś wyszedł, panie mój, królu, z Jeruzalem, ani przypuszczaj królu do serca swego;
2.GDAŃSKA.1881I rzekł do króla: Nie przyczytaj mi, panie mój, nieprawości, ani wspominaj, co lekkomyślnie uczynił sługa twój onegoż dnia, gdy wyszedł król, pan mój, z Jeruzalemu, aby to miał przypuszczać król do serca swego;
3.GDAŃSKA.2017I powiedział do króla: Niech mój pan nie poczyta mi nieprawości i niech nie wspomina na to, co lekkomyślnie uczynił twój sługa tego dnia, gdy mój pan, król, wychodził z Jerozolimy, i nie bierze sobie tego do serca.
4.CYLKOW(19:20) I rzekł do króla: Niechaj nie poczyta mi pan mój winy, a nie pomni tego, co zawinił sługa twój dnia, gdy wychodził pan mój i król z Jerozolimy, a niechaj nie bierze tego król do serca!
5.KRUSZYŃSKI(19:20) i rzekł do króla: "Niechaj pan mój nie poczyta mi winy i niechaj nie pamięta, w czym zawinił sługa twój w dniu, którego wyszedł pan mój, król z Jeruzalem, aby to miał król brać do serca swego!
6.TYSIĄCL.WYD5i odezwał się do króla: Niech pan mój nie uważa za wykroczenie ani nie wspomina na to, co zawinił sługa twój wtedy, gdy pan mój, król, wychodził z Jerozolimy. Niech tego nie bierze król do serca.
7.BRYTYJKAI rzekł do króla: Niech mój pan, król, nie poczyta mi za winę i niech nie pamięta tego, czym zawinił twój sługa w tym dniu, gdy mój pan, król, wychodził z Jeruzalemu, i niech król nie bierze tego zbytnio do serca.
8.POZNAŃSKA(19:20) I przemówił do króla: - Nie poczytuj mi, panie mój, winy, i nie pamiętaj o przewinieniu, które popełnił twój sługa owego dnia, kiedy to pan mój, król, opuszczał Jerozolimę. Nie bierz sobie królu tego do serca!
9.WARSZ.PRASKA(19:20) i zaczął go prosić, mówiąc: Niech pan mój nie posądza mnie o niegodziwość i niech już przebaczy swojemu słudze obrazę, której doznał, kiedy król mój i pan opuszczał Jerozolimę. Niech król mój nie bierze sobie już tego do serca.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:20) I powiedział do króla: Niech mi mój pan nie przypisze winy i nie pamięta tego, co zawinił twój sługa w dniu, gdy mój pan i król wychodził z Jeruszalaim; niech król tego nie bierze do serca!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi błagał króla: Niech mój pan nie poczyta mi winy i nie pamięta, że twój sługa dopuścił się niegodziwości tego dnia, kiedy mój pan, król, wychodził z Jerozolimy. Niech mój pan, król, nie bierze sobie tego do serca.