« 2Sam 20:22 2 Księga Samuela 20:23 2Sam 20:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Był tedy Joab nade wszystkiem wojskiem Izraelskiem: a Banajas, syn Jojady, nad Cerethczyki i Phelethczyki.
2.GDAŃSKA.1881I był Joab hetmanem nad wszystkiem wojskiem Izraelskiem, a Banajas, syn Jojady, nad Chretczykami i nad Feletczykami.
3.GDAŃSKA.2017I Joab był dowódcą całego wojska Izraela. A Benajasz, syn Jehojady, dowódcą Keretytów i Peletytów.
4.CYLKOWJoab tedy ustanowiony został nad całem wojskiem izraelskiem, Benaja, syn Jehojady, nad Kretejczykami i Pletejczykami.
5.KRUSZYŃSKIJoab stał na czele wszystkiego wojska izraelskiego; Benaja zaś, syn Jehojady, nad Kreteńczykami i Peletczykami.
6.TYSIĄCL.WYD5Joab został mianowany dowódcą całego wojska izraelskiego, Benajasz zaś, syn Jojady - dowódcą Keretytów i Peletytów.
7.BRYTYJKAJoab został postawiony nad całym wojskiem izraelskim, Benaja, syn Jehojady, nad Kreteńczykami i Pletejczykami,
8.POZNAŃSKAJoab [stał na czele] całego wojska Izraela. Benajahu, syn Jeno jady, [dowodził] Keretami i Peletami.
9.WARSZ.PRASKAJoab dowodził wszystkimi wojskami izraelskimi; Benajasz zaś, syn Jojady, był wodzem Keretytów i Peletytów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Joab został ustanowiony nad całym israelskim wojskiem; a Benaja, syn Jehojady, nad Kretejczykami i Pletejczykami.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPo zażegnaniu tego buntu Joab znów stanął na czele wojsk Izraela; Benajasz, syn Jehojady, dowodził Kreteńczykami i Pletejczykami;