« 2Sam 21:11 2 Księga Samuela 21:12 2Sam 21:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I szedł Dawid i wziął kości Saulowe i kości Jonathy, syna jego, od mężów Jabes Galaad, którzy je byli ukradli z ulice Bethsan, gdzie je byli zawiesili Philistynowie, gdy zabili Saula na Gelboe.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż szedłszy Dawid wziął kości Saulowe, i kości Jonatana, syna jego od starszych Jabez Galaadskiego, którzy je byli ukradli z ulicy Betsańskiej, kędy je byli zawiesili Filistynowie onegoż dnia, gdy porazili Filistynowie Saula w Gielboe.
3.GDAŃSKA.2017Dawid poszedł więc i wziął kości Saula i kości Jonatana, jego syna, od starszych Jabesz-Gilead, którzy ukradli je z placu Bet-Szan, gdzie ich zawiesili Filistyni w dniu zabicia Saula przez Filistynów w Gilboa.
4.CYLKOWWyruszył Dawid i zabrał kości Saula i kości Jonatana, syna jego, od obywateli Jabeszu w Gileadzie, które wykradli byli z wolnego placu w Bet Szan, gdzie powiesili ich wtedy Filistyni, gdy porazili Filistyni Saula na górze Gilboa.
5.KRUSZYŃSKIA wyruszywszy Dawid, zabrał kości Saula i kości Jonatana, jego syna, od przełożonych Jabesz w Galaad, którzy wykradli je z rynku w Bethszan, gdzie ich powiesili Filistyni w dniu, którego Filistyni pobili Saula na Gilboa.
6.TYSIĄCL.WYD5Dawid podążył, by od obywateli Jabesz w Gileadzies zabrać kości Saula i kości Jonatana - jego syna, które wzięli po kryjomu z placu w Bet-Szean, gdzie zostali powieszeni przez Filistynów, wtedy gdy Filistyni zadali klęskę Saulowi na wzgórzu Gilboa.
7.BRYTYJKAWyruszył Dawid i kazał mieszkańcom Jabesz Gileadzkiego wydać sobie kości Saula i kości Jonatana, jego syna. Oni bowiem zabrali je potajemnie z rynku Betszeanu, gdzie ich powiesili na palu Filistyńczycy w tym dniu, kiedy Filistyńczycy pobili Saula pod Gilboa.
8.POZNAŃSKAWyruszył wtedy [Dawid], by zabrać kości Saula i kości jego syna Jonatana od starszych Jabesz Gilead, którzy wzięli je [potajemnie] z placu w Bet-Szean, gdzie powiesili ich Filistyni w dzień swego zwycięstwa nad Saulem w Gilboa.
9.WARSZ.PRASKAPoszedł Dawid, aby zabrać kości Saula i Jonatana, jego syna. Znajdowały się one u mieszkańców Jabesz w Gileadzie, którzy zabrali je potajemnie z placu w Bet–Szean, gdzie ich ciała powiesili Filistyni w dniu zwycięstwa, odniesionego przez nich nad Saulem w Gilboa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dawid wyruszył i zabrał od obywateli Jabeszu w Gileadzie kości Saula oraz kości Jonatana, jego syna, które wykradli z wolnego placu w Beth–Szan, gdzie powiesili ich Pelisztini, gdy porazili Saula na górze Giboa.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDawid udał się do przełożonych Jabesz-Gilead i wziął od nich kości Saula oraz kości jego syna Jonatana, które wykradli oni niegdyś z placu miejskiego w Bet-Szeanie, gdzie Filistyni powiesili ciała poległych - Saula i Jonatana - po klęsce Saula pod Gilboa.