« 1Krl 2:24 1 Księga Królewska 2:25 1Krl 2:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I posłał król Salomon przez rękę Banaje, syna Jojady, który go zabił, i umarł.
2.GDAŃSKA.1881A tak posłał król Salomon Banajasa, syna Jojadowego, który się nań targnął, i zabił go.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy król Salomon posłał Benajasza, syna Jehojady, i ten zadał mu cios, tak że umarł.
4.CYLKOWPoczem poruczył król Salomon Benaji, synowi Jehojady; ten pchnął go tak, że padł trupem.
5.KRUSZYŃSKII król Salomon upoważnił Benaję, syna Jojady, i ten, uderzywszy go, śmierć sprowadził.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy król Salomon przekazał to synowi Jojady, Benajaszowi, który zadał tamtemu cios, tak że umarł.
7.BRYTYJKAZaraz też król Salomon posłał Benaję, syna Jehojady, który zadał mu cios, tak że zginął.
8.POZNAŃSKANa rozkaz króla Salomona Benajahu, syn Jenojady, zadał mu cios, i [ten] umarł.
9.WARSZ.PRASKAI wydał król Salomon rozkaz Benajaszowi, synowi Jojady. Ten zaś zadał Adoniaszowi cios śmiertelny. I tak zginął [Adoniasz].
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym król Salomon powierzył go Benajahu, synowi Jehojady; a ten pchnął go mieczem tak, że padł trupem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach król Salomon posłał Benajasza, syna Jehojady, który zadał Adoniaszowi śmiertelny cios i pozbawił go życia.