« 1Krl 2:23 1 Księga Królewska 2:24 1Krl 2:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A teraz żywie Pan, który mię zmocnił i posadził mię na stolicy Dawida, ojca mego, i który mi uczynił dom jako rzekł: że dziś będzie zabit Adonias.
2.GDAŃSKA.1881A teraz jako żywy Pan, który mię utwierdził, i posadził na stolicy Dawida ojca mojego, i który mi zbudował dom, jako obiecał, iż dziś zabity będzie Adonijasz.
3.GDAŃSKA.2017A teraz, jak żyje PAN, który mnie ustanowił i posadził na tronie Dawida, mego ojca, i który zbudował mi dom, jak obiecał, Adoniasz dziś zostanie zabity.
4.CYLKOWŻyw Wiekuisty, który mnie utwierdził i posadził na stolicy Dawida, ojca mojego, a który ugruntował mi dom, stosownie do przyrzeczenia swojego, że dzisiaj jeszcze stracony będzie Adonija.
5.KRUSZYŃSKIA teraz jak żywie Bóg, który utwierdził mnie i posadził mnie na tronie Dawida, ojca mego, który mi też zbudował dom, jako był powiedział, - że dzisiaj umrze Adonjasz!"
6.TYSIĄCL.WYD5Teraz więc, na życie Pana, który mnie ustanowił i osadził na tronie Dawida, mego ojca, i który, jak zapowiedział, zbuduje mi dom, na pewno dziś Adoniasz poniesie śmierć!
7.BRYTYJKATeraz oto, jako żyje Pan, który mnie ustanowił i posadził na tronie Dawida, mojego ojca, i który uczynił mi dom, jak zapowiedział, że dziś jeszcze Adoniasz poniesie śmierć!
8.POZNAŃSKAA teraz, na żyjącego Jahwe, który mnie wprowadził i osadził na tronie mego ojca Dawida i który dla mnie założył obiecaną dynastię, Adonijja dziś będzie skazany na śmierć.
9.WARSZ.PRASKAA teraz, na życie Jahwe, który obdarzył mnie mocą, posadził na tronie ojca mego, Dawida, i zbudował mi dom zgodnie ze swoją obietnicą – przysięgam, że dziś jeszcze Adoniasz wyzionie ducha.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Żywym jest WIEKUISTY, który mnie utwierdził i posadził na tronie mojego ojca Dawida; który mi ugruntował dom, stosownie do swojego przyrzeczenia że jeszcze dzisiaj Adonija będzie stracony.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJak żyje PAN, który mnie ustanowił królem, posadził na tronie mojego ojca Dawida i zapewnił, zgodnie z obietnicą, powodzenie mojemu rodowi, jeszcze dziś Adoniasz umrze!