« 1Krl 2:26 1 Księga Królewska 2:27 1Krl 2:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wyrzucił tedy Salomon Abjathara, żeby nie był kapłanem Pańskim, aby się spełniło słowo Pańskie, które mówił na dom Heli w Sylo.
2.GDAŃSKA.1881I wyrzucił Salomon Abijatara, aby nie był kapłanem Pańskim, żeby się wypełniło słowo Pańskie, które był wyrzekł nad domem Heli w Sylo.
3.GDAŃSKA.2017I Salomon usunął Abiatara, by nie był kapłanem PANA, aby spełniło się słowo PANA, które wypowiedział o domu Helego w Szilo.
4.CYLKOWTak tedy wypędził Salomon Abjatara, że nie pozostał nadal kapłanem Wiekuistego, aby spełniło się słowo Wiekuistego, które wyrzekł o domu Elego w Szylo.
5.KRUSZYŃSKII wypędził Salomon Abiatara, aby nie był kapłanem Bożym, iżby się wypełniło słowo, które Bóg wyrzekł o domu Helego w Szilo.
6.TYSIĄCL.WYD5Tak więc Salomon odsunął Abiatara, by nie był kapłanem Pańskim, i aby wypełnić, co Pan zapowiedział rodowi Helego w Szilo.
7.BRYTYJKATak to pozbawił Salomon Ebiatara godności kapłana Pańskiego, spełniając słowo Pana, jakie wypowiedział odnośnie do domu Heliego w Sylo.
8.POZNAŃSKAI złożył Salomon Ebjatara z urzędu kapłana Jahwe, aby spełniło się słowo Jahwe, które wyrzekł w Szilo przeciw domowi Helego.
9.WARSZ.PRASKAI usunął Salomon Abiatara, nie pozwalając mu dłużej pozostawać kapłanem Jahwe. W ten sposób wypełniły się słowa wypowiedziane przez Jahwe w Szilo o całym domu Helego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak Salomon wypędził Abjatara, więc nie pozostał dalej kapłanem WIEKUISTEGO, by spełniło się słowo WIEKUISTEGO, które wypowiedział o domu Elego w Szylo.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób Salomon usunął Abiatara z urzędu kapłana Pańskiego i wypełnił Słowo PANA, które wypowiedział On o rodzie Helego w Szilo.