« 1Krl 2:37 1 Księga Królewska 2:38 1Krl 2:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Semei królowi: Dobra mowa; jako rzekł pan mój, król, tak uczyni sługa twój. I mieszkał Semei w Jeruzalem przez niemały czas.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Semej do króla: Dobre jest to słowo; jako mówił król, pan mój, tak uczyni sługa twój, I mieszkał Semej w Jeruzalemie przez wiele dni.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Szimei powiedział do króla: Dobre jest to słowo. Jak mój pan, król, powiedział, tak twój sługa uczyni. I mieszkał Szimei w Jerozolimie przez wiele dni.
4.CYLKOWI odpowiedział Szymei królowi: Dobrze tak, jako wyrzekł pan mój i król, tak uczyni sługa twój! I tak pozostał Szymei w Jerozolimie przez długi czas.
5.KRUSZYŃSKISzymeja odpowiedział królowi: "Dobre jest słowo, które wyrzekł pan mój król, tak też sługa twój postąpi". I zamieszkał Szymei w Jeruzalem przez wiele dni.
6.TYSIĄCL.WYD5A wtedy Szimei odrzekł królowi: To dobre słowo! Twój sługa uczyni tak, jak powiedział pan mój, król. Rzeczywiście Szimei długi czas mieszkał w Jerozolimie.
7.BRYTYJKASzymei odpowiedział królowi: Słuszny to rozkaz, i jak nakazał mój pan, król, tak postąpi twój sługa. I mieszkał Szymei w Jeruzalemie przez długi czas.
8.POZNAŃSKASzimi odpowiedział królowi: - Łaskawe jest to słowo. Jak pan mój, król, rozkazał, tak uczyni twój sługa. Mieszkał więc Szimi w Jerozolimie przez długi czas.
9.WARSZ.PRASKARzekł na to królowi Szimei: To dobre słowa. Sługa twój uczyni wszystko, co mu rozkaże jego pan. I pozostawał Szimei przez wiele dni w Jerozolimie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Szymeja odpowiedział królowi: Dobrze; tak, jak powiedział mój pan i król – tak uczyni twój sługa. I tak Szymej pozostał w Jeruszalaim przez długi czas.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSzimei odpowiedział królowi: Słuszne jest to rozstrzygnięcie. Jak orzekł mój pan, król, tak twój sługa uczyni - i Szimei przez dłuższy czas mieszkał w Jerozolimie.