« 1Krl 4:32 1 Księga Królewska 4:33 1Krl 4:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rozprawiał téż o drzewach od cedru, który jest na Libanie, aż do hysopu, który wyrasta z ściany: i mówił o zwierzętach i ptakach i płazie i o rybach.
2.GDAŃSKA.1881Rozprawiał też o drzewach, począwszy od cedru, który jest na Libanie, aż do hizopu, który wyrasta z ściany. Mówił też o zwierzętach i o ptakach, i o gadzinach, i o rybach.
3.GDAŃSKA.2017Wypowiadał się też o drzewach, poczynając od cedru na Libanie aż do hizopu, który wyrasta z muru. Mówił też o zwierzętach, ptakach, płazach i rybach.
4.CYLKOW(5:13) Rozprawiał również o drzewach, od cedru na Libanie aż do izopu, który wyrasta z muru; mówił o zwierzętach i o ptactwie i o gadach i o rybach.
5.KRUSZYŃSKI(5:13) Rozprawiał też o drzewach, poczynając od cedru, który jest na Libanie, aż do hyzopu wyrastającego ze ściany; rozprawiał nadto o czworonożnych i o ptactwie, o płazach i o rybach.
6.TYSIĄCL.WYD5Rozprawiał też o drzewach: od cedrów na Libanie aż do hizopu rosnącego na murze. Mówił także o zwierzętach czworonożnych, o ptactwie, o tym, co pełza po ziemi, i o rybach.
7.BRYTYJKAMówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do hizopu, który wyrasta z muru; mówił o zwierzętach i ptakach, o płazach i o rybach.
8.POZNAŃSKARozprawiał o drzewach [począwszy] od cedru libańskiego aż po hizop, który się krzewi na murze. Mówił o zwierzętach, o ptakach, o płazach i rybach.
9.WARSZ.PRASKA(5:13) Pisał rozprawy o roślinach, zaczynając od cedrów libańskich, a kończąc na hizopie, który pnie się po murach. Wypowiadał się też na temat czworonogów i ptaków, na temat płazów i ryb.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:13) Rozprawiał także o drzewach, od cedru na Libanie – aż do izopu, który wyrasta z muru; mówił o zwierzętach, ptactwie, o gadach i o rybach.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWypowiadał się o drzewach, począwszy od cedru na Libanie po hizop, który wyrasta z muru, o zwierzętach i ptactwie, o płazach i rybach.