« 1Krl 5:17 1 Księga Królewska 5:18 1Krl 6:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Które ciosali murarze Salomonowi i murarze Hiram: a Gibliowie nagotowali drzewa i kamienie na budowanie domu.
2.GDAŃSKA.1881Ciosali tedy rzemieślnicy Salomonowi, i rzemieślnicy Hiramowi, i Gimblimczycy. A tak gotowali drzewo i kamienie na budowanie domu.
3.GDAŃSKA.2017Ciosali je więc budowniczowie Salomona i Hirama oraz Gibilici. I tak przygotowali drewno i kamienie na budowę domu.
4.CYLKOW(5:32) Ciosali tedy budowniczowie Salomona i budowniczowie Chirama i Gibalczycy i przygotowali drzewo i kamienie na budowę przybytku.
5.KRUSZYŃSKI(5:32) Rzemieślnicy Salomona, zarówno jak rzemieślnicy Hirama i Gebalici obrabiali kamienie, przygotowywali drzewo i kamienie pod budowę domu.
6.TYSIĄCL.WYD5Murarze więc Salomona i murarze Hirama wraz z Giblitami ciosali i przygotowywali drewno i kamienie na budowę świątyni.
7.BRYTYJKAObrabiali je budowniczowie Salomona i budowniczowie Chirama oraz rzemieślnicy z Gebal, przygotowując drzewo i kamienie na budowę świątyni.
8.POZNAŃSKAMajstrzy Salomona i majstrzy Chirama oraz Gebalczycy cięli i przygotowywali drzewo oraz kamienie do budowy Świątyni.
9.WARSZ.PRASKA(5:32) Budowniczowie Salomona i Hirama, wspomagani przez Giblitów, ciosali i przygotowywali drewno i kamienie potrzebne do budowy świątyni.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:32) Zatem budowniczowie Salomona, budowniczowie Chirama i Gibalczycy ciosali, przygotowując drewno oraz kamienie na budowę Przybytku.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITObrabiali je budowniczowie Salomona i Chirama. Dopasowywali je i w ten sposób przygotowywali drewno oraz kamienie na budowę świątyni.