« 1Krl 5:18 1 Księga Królewska 6:1 1Krl 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Stało się tedy roku czterzysetnego i ośmdziesiątego wyjścia synów Izraelowych z ziemie Egipskiéj, roku czwartego miesiąca Zyja, (ten jest miesiąc wtóry), królowania Salomonowego nad Izraelem, poczęto budować dom Panu.
2.GDAŃSKA.1881I stało się czterechsetnego i ośmdziesiątego roku po wyjściu synów Izraelskich z ziemi Egipskiej, miesiąca Kwietnia (ten jest miesiąc wtóry,)roku czwartego królowania Salomonowego nad Izraelem, że począł budować dom Panu.
3.GDAŃSKA.2017W roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu synów Izraela z ziemi Egiptu, w czwartym roku panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Ziw, to jest drugim miesiącu, Salomon rozpoczął budować dom PANA.
4.CYLKOWI stało się roku czterysta ośmdziesiątego po wyjściu synów Izraela z ziemi egipskiej, roku czwartego - w miesiącu Zyw, czyli w miesiącu drugim - panowania Salomona nad Izraelem, że zaczęto budować przybytek na cześć Wiekuistego.
5.KRUSZYŃSKIW roku czterysta osiemdziesiątym od wyjscia synów Izraelowych z ziemi egipskiej, czwartego roku panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu ziw, który jest drugim miesiącem, zajęto się budową domu Bożego.
6.TYSIĄCL.WYD5W roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w miesiącu Ziw, to jest drugim, czwartego roku panowania Salomona nad Izraelem, rozpoczął on budowę domu dla Pana.
7.BRYTYJKAW czterysta osiemdziesiąt lat po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej, w czwartym roku a miesiącu drugim panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Ziw, zaczął Salomon budować świątynię Panu.
8.POZNAŃSKAW roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu synów Izraela z ziemi egipskiej, w czwartym roku panowania nad Izraelem, w miesiącu Ziw - miesiąc ten jest drugi - Salomon rozpoczął budować Świątynię dla Jahwe.
9.WARSZ.PRASKAW roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu synów Izraela z Egiptu, w czwartym roku panowania Salomona nad całym Izraelem, w miesiącu Ziw, czyli w drugim miesiącu roku, rozpoczął Salomon budowę świątyni dla Jahwe.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A więc czterysta osiemdziesiątego roku po wyjściu synów Israela z ziemi Micraim i czwartego roku panowania Salomona nad Israelem, w miesiącu Zyw, czyli w miesiącu drugim, stało się, że zaczęto budować Przybytek na cześć WIEKUISTEGO.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW czterysta osiemdziesiątym roku po wyjściu potomków Izraela z ziemi egipskiej, w miesiącu Ziw, to jest drugim, w czwartym roku panowania Salomona nad Izraelem, zaczął on budować świątynię PANA.