« 1Krl 5:4 1 Księga Królewska 5:5 1Krl 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż myślę zbudować kościół imieniowi Pana, Boga mego, jako mówił Pan Dawidowi, ojcu memu, rzekąc: Syn twój, którego dam miasto ciebie na stolicę twoje, ten zbuduje dom imieniowi memu.
2.GDAŃSKA.1881A otom umyślił budować dom imieniowi Pana, Boga mego, jako powiedział Pan do Dawida, ojca mego, mówiąc: Syn twój, któremu dam miasto ciebie osiąść stolicę twoję, ten zbuduje dom ten imieniowi memu.
3.GDAŃSKA.2017Oto postanowiłem zbudować dom dla imienia PANA, swego Boga, zgodnie z tym, co PAN powiedział memu ojcu Dawidowi: Twój syn, którego posadzę po tobie na twoim tronie, on zbuduje dom dla mojego imienia.
4.CYLKOW(5:19) Umyśliłem tedy zbudować przybytek imieniu Wiekuistego, Boga mojego, jako zapowiedział Wiekuisty Dawidowi, ojcu mojemu, gdy rzekł: Syn twój, którego postanowię miasto ciebie na stolicy twojej, ten zbuduje przybytek imieniu Mojemu.
5.KRUSZYŃSKI(5:19) I oto teraz myślę zbudować świątynię dla imienia Jahwe, Boga mego, jako mówił Jahwe do Dawida, ojca mego, oświadczając: Syn twój, któremu dam tron twój po tobie, on to zbuduje dom imieniowi memu.
6.TYSIĄCL.WYD5Wobec tego zamierzam budować świątynię imieniu Pana, Boga mego, stosownie do tego, co Pan rzekł Dawidowi, memu ojcu: Twój syn, którego ci dam jako następcę na twoim tronie, on właśnie będzie budował świątynię dla mego imienia.
7.BRYTYJKAPostanowiłem tedy zbudować świątynię imieniu Pana, Boga mojego, jak to zapowiedział Pan Dawidowi, mojemu ojcu, mówiąc: Twój syn, którego posadzę po tobie na twoim tronie, ten zbuduje świątynię mojemu imieniu.
8.POZNAŃSKAOto więc ja postanowiłem budować Świątynię Imieniu Jahwe, mojemu Bogu, zgodnie z tym co powiedział Jahwe do Dawida, mojego ojca: Syn twój, którego osadzę po tobie na twym tronie, on zbuduje Świątynię dla Imienia mojego.
9.WARSZ.PRASKA(5:19) Dlatego chciałbym teraz zacząć budować przybytek dla imienia Jahwe, mojego Boga, zgodnie z tym, co Jahwe, Bóg mój, powiedział do mojego ojca, Dawida: Przybytek dla mojego imienia zbuduje Mi twój syn, którego wprowadzę na twój tron po tobie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:19) Zamierzyłem więc zbudować Przybytek Imieniu WIEKUISTEGO, mojego Boga, tak jak WIEKUISTY zapowiedział Dawidowi, mojemu ojcu, gdy powiedział: Twój syn, którego zamiast ciebie postawię na twoim tronie – ten zbuduje Przybytek Mojemu Imieniu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego postanowiłem zbudować świątynię dla imienia PANA, mojego Boga. Tak zresztą PAN obiecał mojemu ojcu Dawidowi: Twój syn, którego posadzę po tobie na twoim tronie, zbuduje dom dla mojego imienia.