« 1Krl 5:7 1 Księga Królewska 5:8 1Krl 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I posłał Hiram do Salomona, mówiąc: Słyszałem, o cośkolwiek wskazał do mnie: ja uczynię wszystkę wolą twoje około drzewa cedrowego i jodłowego.
2.GDAŃSKA.1881I posłał Hiram do Salomona, mówiąc: Słyszałem z czemeś posłał do mnie. Uczynię wszystkę wolą twoję około drzewa cedrowego, i około drzewa jodłowego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Hiram posłał do Salomona wiadomość: Wysłuchałem tego, co mi przesłałeś. Uczynię wszystko zgodnie z twoim życzeniem co do drewna cedrowego i drewna cyprysowego.
4.CYLKOW(5:22) Posłał tedy Chiram do Salomona, aby mu oświadczyć: Słyszałem o co do mnie posłałeś. Uczynię też zadość całemu żądaniu twojemu co do drzew cedrowych i cyprysowych.
5.KRUSZYŃSKI(5:22) I posłał Hiram do Salomona, aby powiedzieć: "Słyszałem pocoś posłał do mnie; ja spełnię wszystko, czego żądasz, co do drzewa cedrowego i co do drzewa cyprysowego.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie Hiram przesłał Salomonowi te słowa: Wysłuchałem tego, co mi przesłałeś. Ja spełnię wszystkie twoje życzenia co do drewna cedrowego i co do drewna cyprysowego.
7.BRYTYJKADo Salomona zaś Chiram wysłał poselstwo tej treści: Wysłuchałem tego, co mi kazałeś powiedzieć. Spełnię wszystkie twoje życzenia dotyczące drzew cedrowych i drzew cyprysowych.
8.POZNAŃSKAI posłał Chiram do Salomona mówiąc: - Przyjąłem do wiadomości to, co mi przekazałeś. Ja [ze swej strony] spełnię wszystkie twoje życzenia co do drzewa cedrowego i drzewa cyprysowego.
9.WARSZ.PRASKA(5:22) Ponadto kazał Hiram donieść Salomonowi: Czynię zadość twojej prośbie. Przyślę ci drewna, ile sobie życzysz, zarówno cedrowego, jak i cyprysowego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(5:22) Zatem Chiram posłał do Salomona, aby mu oświadczyć: Słyszałem o co do mnie posłałeś. Uczynię zadość całemu twojemu żądaniu odnośnie drzew cedrowych i cyprysowych.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITI Chiram przesłał Salomonowi następującą wiadomość: Przychylam się do tego, co napisałeś. Spełnię wszystkie twoje życzenia, jeśli chodzi o drzewa cedrowe i cyprysowe.