« 2Krl 1:16 2 Księga Królewska 1:17 2Krl 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI umarł Otozyjasz podle rzeczy bożej, jąż mowił Helijasz, i krolował po niem Joram brat jego lata wtorego krolowania Joram syna Jozafatowa, krola judzskiego, bo nie miał Otozyjasz syna.
2.WUJEK.1923Umarł tedy według mowy Pańskiéj, którą mówił Eliasz, i królował Joram, brat jego, miasto niego, roku wtórego Jorama, syna Jozaphatowego, króla Judzkiego; nie miał bowiem syna.
3.GDAŃSKA.1881A tak umarł według słowa Pańskiego, które mówił Elijasz. I królował Joram miasto niego, roku wtórego Jorama, syna Jozafatowego, króla Judzkiego; albowiem on nie miał syna.
4.GDAŃSKA.2017Umarł więc zgodnie ze słowem PANA, które wypowiedział Eliasz. A ponieważ nie miał syna, królował w jego miejsce Joram – w drugim roku Jorama, syna Jehoszafata, króla Judy.
5.CYLKOWI tak umarł wedle słowa Wiekuistego, które wyrzekł Eljasz i objął rządy Joram miasto niego, drugiego roku Jorama, syna Jozafata, króla judzkiego; nie miał bowiem syna.
6.KRUSZYŃSKIUmarł więc zgodnie ze słowem Bożym, które wypowiedział Eljasz; i panował zamiast niego Jehoram, w drugim roku Jehorama, syna Jozafata, króla judzkiego; nie miał bowiem syna.
7.TYSIĄCL.WYD5Umarł więc król według wyroku Pańskiego, który Eliasz oznajmił. A brat jego, Joram, został w jego miejsce królem w drugim roku [panowania] Jorama, syna Jozafata, króla judzkiego, bo [Ochozjasz] nie miał syna.
8.BRYTYJKAI umarł zgodnie ze słowem Pana, wypowiedzianym przez Eliasza, a władzę królewską po nim objął jego brat Jehoram, w drugim roku panowania Jehorama, syna Jehoszafata, króla judzkiego, gdyż nie miał syna.
9.POZNAŃSKAI umarł według słowa Jahwe, które wygłosił Eliasz. Ponieważ nie miał syna, królował po nim Joram, w drugim roku [panowania] Jorama, syna Jozafata, króla Judy.
10.WARSZ.PRASKAI umarł Ochozjasz, tak jak to zapowiedział Jahwe przez Eliasza. Ponieważ nie miał on synów, władzę po nim objął jego brat, Joram. Stało się to w drugim roku panowania Jorama, syna Jozafata, króla judzkiego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem umarł według słowa WIEKUISTEGO, które wypowiedział Eliasz; a ponieważ nie miał syna, zamiast niego drugiego roku Jorama, syna Jozafata, króla judzkiego objął rządy Joram.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI król umarł zgodnie ze Słowem PANA, przekazanym przez Eliasza, a władzę królewską po nim objął Jehoram, jego brat, ponieważ on sam nie miał syna. Stało się to w drugim roku panowania Jehorama, syna Jehoszafata, króla Judy.