« 2Krl 12:13 2 Księga Królewska 12:14 2Krl 12:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPbo tym, jiż [wnosili do kościoła] [bożego] działo czyniąc, dawali, aby poprawiali kościoła bożego.
2.WUJEK.1923Tym bowiem, którzy robili, dawano je, aby oprawowany był kościół Pański.
3.GDAŃSKA.1881Ale rzemieślnikom przełożonym nad robotą dawali je, i poprawiali za nie domu Pańskiego.
4.GDAŃSKA.2017Lecz dawano je robotnikom, którzy naprawiali za nie dom PANA.
5.CYLKOW(12:15) Lecz rzemieślnikom oddawano je, aby utrzymywali za nie przybytek Wiekuistego.
6.KRUSZYŃSKI(12:15) lecz tylko dawali tym, co wykonywali robotę, aby naprawić dom Boży.
7.TYSIĄCL.WYD5ale wydawano je robotnikom, którzy używali ich do naprawy świątyni Pańskiej.
8.BRYTYJKA(12:15) Lecz oddawano ję wykonawcom robót i ci naprawiali za nie świątynię Pana.
9.POZNAŃSKAbo dawali je robotnikom, aby za nie przeprowadzali naprawę Świątyni Jahwe.
10.WARSZ.PRASKA(12:15) Przekazywano je tylko na koszty naprawy świątyni Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:15) Tylko oddawano je rzemieślnikom, aby utrzymywali Przybytek WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:15) Przekazywano to srebro odpowiedzialnym za roboty i oni dokonywali za nie potrzebnych napraw.