« 2Krl 12:15 2 Księga Królewska 12:16 2Krl 12:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle pieniądze za winę a pieniądze za grzech nie wnaszano do domu bożego, bo kapłańskie były.
2.WUJEK.1923Lecz pieniędzy za występ i pieniędzy za grzechy nie wnosili do kościoła Pańskiego; bo były kapłańskie.
3.GDAŃSKA.1881Ale pieniądze za występek, i pieniądze za grzechy, nie były wnoszone do domu Pańskiego; kapłanom się dostawały.
4.GDAŃSKA.2017Lecz pieniędzy z ofiar za występek i pieniędzy z ofiar za grzech nie wnoszono do domu PANA, lecz należały do kapłanów.
5.CYLKOW(12:17) Pieniądze za ofiary pokutne i pieniądze za ofiary zagrzeszne nie były wnoszone do przybytku Wiekuistego; kapłanom się dostawały.
6.KRUSZYŃSKI(12:17) Pieniądze na ofiary przebłagalne, tudzież za grzech, nie wpływały do domu Bożego, były dla kapłanów.
7.TYSIĄCL.WYD5Pieniądze [dane] jako zadośćuczynienie za winy i grzechy nie wchodziły do świątyni Pańskiej - były własnością kapłanów.
8.BRYTYJKA(12:17) Lecz opłat z ofiar za winę i opłat z ofiar za grzechy nie wnoszono do świątyni Pana, one przypadały kapłanom.
9.POZNAŃSKAPieniądze z ofiary zadośćuczynienia i pieniądze z ofiary przebłagalnej nie wpływały do Świątyni Jahwe, [gdyż] były dla kapłanów.
10.WARSZ.PRASKA(12:17) Pieniądze z ofiar za przestępstwa oraz za grzechy nie były przekazywane do [skarbca] świątyni Jahwe. Były one przeznaczane dla kapłanów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:17) A pieniądze za ofiary pokutne oraz pieniądze za ofiary zagrzeszne nie były wnoszone do Przybytku WIEKUISTEGO; dostawały się kapłanom.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:17) Srebra z opłat przy ofiarach za winę oraz srebra z opłat przy ofiarach za grzechy nie wnoszono do świątyni PANA. Przypadało ono kapłanom.