« 2Krl 12:2 2 Księga Królewska 12:3 2Krl 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale wszako pogańskich modł na gorach nie zatracił, bo jeszcze lud obiatował a palił na gorach zażżoną obiatę.
2.WUJEK.1923Wszakże wyżyn nie odjął; bo jeszcze lud ofiarował i zapalał na wyżynach kadzidło.
3.GDAŃSKA.1881Wszakże wyżyny nie były zniesione; jeszcze lud ofiarował i kadził na onych wyżynach.
4.GDAŃSKA.2017Wyżyn jednak nie zniesiono i lud jeszcze składał ofiary, i palił kadzidło na tych wyżynach.
5.CYLKOW(12:4) Tylko wyżyny nie zostały zniesione; wciąż jeszcze lud ofiarował i kadził na onych wyżynach.
6.KRUSZYŃSKI(12:4) Wyżyny jednak nie zostały usunięte; lud w dalszym ciągu składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach:
7.TYSIĄCL.WYD5Jedynie wyżyny nie zostały jeszcze usunięte. Lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne.
8.BRYTYJKA(12:4) Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione; lud w dalszym ciągu składał ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach.
9.POZNAŃSKAJednakowoż wyżyn nie zniesiono. Lud składał jeszcze na wyżynach ofiary krwawe i palił kadzidło.
10.WARSZ.PRASKA(12:4) Tylko miejsca kultu na wyżynach nie zostały całkowicie zniszczone. Lud w dalszym ciągu składał ofiary krwawe i palił kadzidła na wyżynach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(12:4) Tylko nie zostały zniesione wyżyny; lud wciąż jeszcze kadził i ofiarowywał na tych wyżynach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(12:4) Mimo to świątynki na wzniesieniach nie znikły i lud nadal składał w nich swoje ofiary i spalał kadzidła.