« 2Krl 12:21 2 Księga Królewska 13:1 2Krl 13:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTrzeciego a we dwadzieścia lata Joasza syna Otozyjaszowa krola Juda, krolował Joatas syn Jenow nad Israhelem w Samaryi siedmnaćcie lat
2.WUJEK.1923Roku dwudziestego trzeciego Joasa, syna Ochożyasza, króla Judzkiego, królował Joachaz, syn Jehu, nad Izraelem w Samaryjéj siedmnaście lat.
3.GDAŃSKA.1881Roku dwudziestego i trzeciego Joaza, syna Ochozyjasza, króla Judzkiego, królował Joachaz, syn Jehu, nad Izraelem w Samaryi siedmnaście lat.
4.GDAŃSKA.2017W dwudziestym trzecim roku Joasza, syna Achazjasza, króla Judy, Jehoachaz, syn Jehu, zaczął królować nad Izraelem w Samarii i królował siedemnaście lat.
5.CYLKOWRoku dwudziestego trzeciego Joasza, syna Achazjasza, króla judzkiego, objął rządy Jehoachaz, syn Jehy, nad Izraelem w Samaryi, a panował lat siedmnaście.
6.KRUSZYŃSKIW dwudziestym trzecim roku Joasza, syna Ahazjaszowego, króla judzkiego, zaczął panować Jehoahaz, syn Jehu nad Izraelem w Samarii; panował siedemnaście lat.
7.TYSIĄCL.WYD5W dwudziestym trzecim roku [panowania] Joasza, syna Ochozjasza, króla judzkiego, Joachaz, syn Jehu, został królem izraelskim w Samarii, na siedemnaście lat.
8.BRYTYJKAW dwudziestym trzecim roku panowania Joasza, syna Achazjasza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Jehoachaz, syn Jehu, a panował siedemnaście lat.
9.POZNAŃSKAJoachaz, syn Jehu, zaczął królować nad Izraelem w dwudziestym trzecim roku [panowania] Joasa, syna Ochozjasza, króla Judy. Siedemnaście lat [królował] w Samarii.
10.WARSZ.PRASKAW roku dwudziestym trzecim panowania Joasza, syna Ochozjasza, króla judzkiego, na tron izraelski w Samarii wstąpił Joachaz, syn Jehu, i sprawował władzę przez lat siedemnaście.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dwudziestego trzeciego roku króla judzkiego Joasza, syna Achazji, w Szomronie, rządy nad Israelem objął Joachaz, syn Jehu; a panował siedemnaście lat.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW dwudziestym trzecim roku panowania Joasza, syna Achazjasza, króla Judy, nad Izraelem, w Samarii, zapanował Jehoachaz, syn Jehu. Panował zaś siedemnaście lat.