« 2Krl 21:10 2 Księga Królewska 21:11 2Krl 21:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Przeto iże uczynił Manases krol Juda ganiebności ty przeszkarade nad to wszytko, jeż czynili Amorejszczy przed nim, i przyprawił ku grzechu takież judzskie pokolenie w swych nieczystotach,
2.WUJEK.1923Ponieważ czynił Manasses, król Judzki, obrzydłości te najgorsze, nad wszystkie, które czynili przed nim Amorrejczykowie, i przywiódł téż lud Judzki ku grzeszeniu w plugastwach swoich:
3.GDAŃSKA.1881Przeto, że czynił Manases, król Judzki, te obrzydliwości, czyniąc gorsze rzeczy nad one wszystkie, które czynili Amorejczycy, którzy byli przed nim, a że przywiódł w grzech i Judę przez brzydkie bałwany swoje;
4.GDAŃSKA.2017Ponieważ Manasses, król Judy, dopuścił się tych obrzydliwości, czyniąc gorsze rzeczy niż wszystko, co czynili Amoryci, którzy byli przed nim, a przywiódł Judę do grzechu przez swoje bożki;
5.CYLKOWPonieważ spełnił Manase, król judzki, ohydy te, czyniąc gorzej niż to wszystko co czynili Amorejczycy, którzy byli przed nim, a uwiódł i Judę do grzechu przez bożyszcza swoje,
6.KRUSZYŃSKI"Ponieważ Manasses, król judzki, dopuścił się tych obrzydliwości, czyniąc gorzej, aniżeli wszystko, co czynili Amoryci, przed nim będący i przez bałwany swoje pobudził również do grzechu Judę,
7.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ Manasses, król judzki, popełnił te ohydne grzechy - gorsze zło aniżeli wszystko, co uczynili Amoryci przed nim - i nawet Judę doprowadził do grzechu przez swoje bożki,
8.BRYTYJKAPonieważ Manasses, król judzki, popełnił wszystkie te ohydy, gorsze niż wszystko, co czynili Amorejczycy, którzy byli przed nim, a wciągnął także Judę do grzechu przez swoje bałwany,
9.POZNAŃSKA- Ponieważ Manasse, król Judy, czynił te obrzydliwości i we wszystkim postępował gorzej, niż to czynili przed nim Amorejczycy, a przez swoje bożki doprowadził do grzechu także Judę,
10.WARSZ.PRASKAPonieważ Manasses, król judzki, dopuścił się tylu obrzydliwości i zła gorszego niż to, które popełniali przed nim wszyscy Amoryci, ponieważ doprowadził do tego, że wszyscy synowie Judy grzeszą służąc bożkom, przeto Jahwe, Bóg Izraela, oznajmia:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ król judzki Menase spełnił te ohydy; gorzej niż wszystko, co czynili Amorejczycy, co byli przed nim, oraz uwiódł do grzechu Judę poprzez swoje bożyszcza;
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPonieważ Manasses, król Judy, dopuścił się tych obrzydliwości, postępował we wszystkim gorzej niż Amoryci, którzy byli przed nim, i przez swe plugawe bożyszcza doprowadził do grzechu również Judę,