« 2Krl 24:19 2 Księga Królewska 24:20 2Krl 25:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBo się gniewał Pan przeciw Jerusalem a przeciw Judzie, dojąd jich nie zarzucił od swego oblicza. I otstąpił Sedechyjasz od krola babiło❬ń❭skiego.
2.WUJEK.1923Bo się gniewał Pan na Jeruzalem i na Judę, aż je odrzucił od oblicza swego: i odstąpił Sedekiasz od króla Babilońskiego.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem się to stało dla rozgniewania Pańskiego przeciwko Jeruzalemowi i Judzie, aż je odrzucił od twarzy swojej. Wtem zasię odstąpił Sedekijasz od króla Babilońskiego.
4.GDAŃSKA.2017Z powodu gniewu PANA przyszło to na Jerozolimę i Judę, aż odrzucił ich sprzed swego oblicza. A Sedekiasz zbuntował się przeciw królowi Babilonu.
5.CYLKOWAlbowiem działo się to wskutek gniewu Wiekuistego przeciw Jerozolimie i przeciw Judzie, aż je rzucił z przed oblicza Swojego. Cydkjasz zaś zbuntował się przeciw królowi babilońskiemu.
6.KRUSZYŃSKIZ powodu gniewu Bożego przytrafiło się to Jeruzalem i Judzie, że aż odrzucił je od oblicza swego. A Sedecjasz buntował się przeciwko królowi babilońskiemu.
7.TYSIĄCL.WYD5Prawdziwie z powodu gniewu Pana stało się to z Jerozolimą i z Judą, iż odrzucił On ich od swego oblicza. Sedecjasz zaś zbuntował się przeciw królowi babilońskiemu.
8.BRYTYJKAZ powodu gniewu Pana bowiem działo się to w Jeruzalemie i w Judzie, aż odrzucił ich od oblicza swego. Sedekiasz zaś zbuntował się przeciwko królowi babilońskiemu.
9.POZNAŃSKAZaiste z powodu gniewu Jahwe na Jerozolimę i na Judę doszło aż do usunięcia ich sprzed Jego oblicza. Sedecjasz zbuntował się przeciw królowi babilońskiemu.
10.WARSZ.PRASKAWszystko to przyszło na Jerozolimę i na cały kraj judzki dlatego, że Jahwe był bardzo zagniewany i postanowił usunąć ich sprzed swego oblicza. Sedecjasz wypowiedział także posłuszeństwo królowi Babilonu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Działo się tak na skutek gniewu WIEKUISTEGO przeciw Jeruszalaim i przeciw Judzie, aż je odrzucił sprzed Swojego oblicza. Lecz Cydkjasz zbuntował się przeciwko królowi babilońskiemu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDoszło do tego jednak w Jerozolimie i w Judzie z powodu gniewu PANA. W końcu odrzucił ich On sprzed swojego oblicza. Sedekiasz bowiem zbuntował się przeciw królowi Babilonu.