« 1Krn 1:14 1 Księga Kronik 1:15 1Krn 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Hewejczyka i Aracejczyka i Synejczyka.
2.GDAŃSKA.1881I Hewejczyka, i Archajczyka, i Symejczyka,
3.GDAŃSKA.2017Chiwwitę, Arkitę i Sinitę;
4.KRUSZYŃSKIHewejczyka, Arkijczyka, Synojczyka,
5.TYSIĄCL.WYD5Chiwwity, Arkity, Synity,
6.BRYTYJKAI Chiwwijczyków, i Arkijczyków, i Synijczyków,
7.POZNAŃSKAChiwwitów, Arkitów, Synitów,
8.WARSZ.PRASKAChiwwici, Arkici, Synici,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chiwitę, Arkijczyka, Synytę,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITi Chiwitów, Arkitów i Synitów,