« 1Krn 1:50 1 Księga Kronik 1:51 1Krn 1:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz po śmierci Adad książęta miasto królów w Edom być poczęli: książę Thamna, książę Alua, książę Jethet.
2.GDAŃSKA.1881A gdy umarł Hadar, byli książętami w Edon: książę Tamna, książę Halwa, książę Jetet,
3.GDAŃSKA.2017I Hadad umarł. A książętami Edomu byli: książę Timna, książę Alia, książę Jetet;
4.KRUSZYŃSKII umarł Hadad. Naczelnikami Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alwa, naczelnik Jetet
5.TYSIĄCL.WYD5Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet,
6.BRYTYJKAA gdy umarł Hadad, książętami Edomu byli: książę Timra, książę Alwa, książę Jetet,
7.POZNAŃSKAPo śmierci Hadada książętami Edomu byli: książę z Timny, książę z Alii, książę z Jetet,
8.WARSZ.PRASKAPo śmierci Hadada rządzili Edomem naczelnicy rodów. Oto oni: naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy umarł Hadar, książętami w Edomie byli: Książę Thimna, książę Alwa, książę Jetheth,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPo śmierci Hadada książętami Edomu byli: książę Timna, książę Alwa, książę Jetet,