« 2Krn 1:12 2 Księga Kronik 1:13 2Krn 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak się wrócił Salomon z wyżyny Gabaon do Jeruzalem przed przybytek przymierza, i królował nad Izraelem.
2.GDAŃSKA.1881I wrócił się Salomon od onej wyżyny, która była w Gabaonie, do Jeruzalemu, od namiotu zgromadzenia, i królował nad Izraelem.
3.GDAŃSKA.2017Salomon wrócił z tej wyżyny, która była w Gibeonie, sprzed Namiotu Zgromadzenia, do Jerozolimy i królował nad Izraelem.
4.KRUSZYŃSKIZ wyżyny, która jest w Gabaonie, przed namiot zgromadzenia przybył Salomon do Jeruzalem i panował nad Izraelem.
5.TYSIĄCL.WYD5Odszedł wówczas Salomon z wyżyny, która jest w Gibeonie, sprzed Namiotu Spotkania, do Jerozolimy i panował nad Izraelem.
6.BRYTYJKAI odszedł Salomon ze wzgórza, które jest w Gibeonie, sprzed Namiotu Zgromadzenia, do Jeruzalemu, i panował nad Izraelem.
7.POZNAŃSKAPowrócił następnie Salomon z wyżyny, która znajdowała się w Gibeonie, od Namiotu Zjednoczenia do Jeruzalem, i królował nad Izraelem.
8.WARSZ.PRASKAPotem wrócił Salomon z wyżyny gibeońskiej, sprzed Namiotu Spotkania, do Jerozolimy i sprawował władzę nad Izraelem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Salomon wrócił do Jeruszalaim sprzed Namiotu Zgromadzenia, z owej wyżyny, co leży w Gibeonie, oraz królował nad Israelem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Salomon wrócił ze wzgórza w Gibeonie, sprzed namiotu spotkania, do Jerozolimy i stamtąd panował nad Izraelem.