« 2Krn 15:10 2 Księga Kronik 15:11 2Krn 15:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ofiarowali Panu dnia onego z łupów i z korzyści, które byli przygnali, wołów siedmset a baranów siedm tysięcy.
2.GDAŃSKA.1881I sprawowali ofiary Panu dnia onego z łupów, które byli przygnali, wołów siedm set, a owiec siedm tysięcy.
3.GDAŃSKA.2017W tym dniu złożyli PANU ofiary z łupów, które przynieśli: siedemset wołów i siedem tysięcy owiec.
4.KRUSZYŃSKITego dnia ofiarowali Bogu z łupu, jaki zabrali, siedemset ciołków, i siedem tysięcy owiec.
5.TYSIĄCL.WYD5W owym dniu ofiarowali Panu z łupu, jaki przyprowadzili, siedemset sztuk większego i siedem tysięcy drobnego bydła.
6.BRYTYJKAI złożyli w tym dniu Panu ofiary ze zdobytego bydła, które sprowadzili, siedemset wołów i siedem tysięcy owiec,
7.POZNAŃSKAZłożyli w tym dniu dla Jahwe ofiary z łupów, które zebrali: 700 wołów i 7000 owiec.
8.WARSZ.PRASKAZ łupów, jakie zdobyli, złożyli wtedy na ofiarę dla Jahwe siedemset wołów i siedem tysięcy owiec.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I owego dnia składali WIEKUISTEMU ofiary z łupów, które przygnali siedemset byków i siedem tysięcy owiec.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITi ofiarowali PANU w tym dniu część łupu, który zdobyli, to jest siedemset cielców i siedem tysięcy owiec.