« 2Krn 15:11 2 Księga Kronik 15:12 2Krn 15:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wszedł według obyczaju ku potwierdzeniu przymierza, aby szukali Pana, Boga ojców swoich, ze wszystkiego serca i ze wszystkiéj dusze swojéj.
2.GDAŃSKA.1881I uczynili umowę, aby szukali Pana, Boga ojców swoich, ze wszystkiego serca swego, i ze wszystkiej duszy swojej.
3.GDAŃSKA.2017I zobowiązali się przymierzem szukać PANA, Boga swoich ojców, z całego swego serca i całą swoją duszą;
4.KRUSZYŃSKII powzięli postanowienie, że Jahwe, Boga ojców ich, będą szukali z całego serca swojego i z całej duszy swojej,
5.TYSIĄCL.WYD5Zobowiązali się przymierzem szukać Pana, Boga ich ojców, z całego serca i z całej duszy.
6.BRYTYJKAPodejmując zobowiązanie, że będą szukać Pana, Boga swoich ojców, z całego serca i z całej duszy,
7.POZNAŃSKAI zobowiązali się uroczystą umową szukać Jahwe, Boga ojców swoich, całym sercem i całą duszą swoją.
8.WARSZ.PRASKAZobowiązali się też uroczyście szukać całym sercem i całą duszą Jahwe, Boga swoich ojców.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także weszli w umowę, by szukać WIEKUISTEGO, Boga swych przodków, ze całego swego serca i z całego swego umysłu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZawarli też przymierze, obiecując, że będą szukać PANA, Boga swoich ojców, z całego serca i z całej duszy,