« 2Krn 15:12 2 Księga Kronik 15:13 2Krn 15:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeźliby kto, prawi, nie szukał Pana, Boga Izraelskiego, niech umrze, od najmniejszego aż do największego, od męża aż do niewiasty.
2.GDAŃSKA.1881A ktobykolwiek nie szukał Pana, Boga Izraelskiego, aby był zabity, od najmniejszego aż do największego, od męża aż do niewiast.
3.GDAŃSKA.2017I że ktokolwiek nie będzie szukał PANA, Boga Izraela, poniesie śmierć – czy to mały, czy wielki, mężczyzna czy kobieta.
4.KRUSZYŃSKIa każdy, ktobykolwiek nie szukał Jahwe, Boga Izraela, umrze od małego aż do dorosłego, od mężczyzny aż do kobiety.
5.TYSIĄCL.WYD5Będzie skazany na śmierć każdy, kto by - mały czy wielki, mężczyzna czy kobieta - nie szukał Pana, Boga Izraela.
6.BRYTYJKAI że każdy, czy mały czy wielki, czy mężczyzna czy kobieta, który by nie szukał Pana, poniesie śmierć.
7.POZNAŃSKAA jeśliby kto - wielki czy mały, mężczyzna czy kobieta - nie szukał Jahwe, Boga Izraela, winien ponieść śmierć.
8.WARSZ.PRASKAGdyby zaś ktoś nie chciał szukać Jahwe, Boga Izraela, miał być skazany na śmierć, bez względu na to, czy byłby jeszcze mały, czy już dorosły, czy byłby mężczyzną, czy kobietą.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ktokolwiek by nie szukał WIEKUISTEGO, Boga Israela, aby został zabity, od najmniejszego do największego, od męża do niewiast.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITi że pozbawią życia każdego - małego czy wielkiego, mężczyznę czy kobietę - kto nie szukałby PANA, Boga Izraela.