« 2Krn 15:14 2 Księga Kronik 15:15 2Krn 15:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszyscy, którzy byli w Juda, z przeklinaniem; bo ze wszystkiego serca swego przysięgli, a ze wszystką wolą szukali go i naleźli: i dał im Pan odpoczynienie wokoło.
2.GDAŃSKA.1881A weselił się wszystek lud Judzki z onej przysięgi: albowiem ze wszystkiego serca swego przysięgali, i ze wszystkiej ochoty szukali go, i dał się im znaleść, i dał im Pan odpocznienie zewsząd.
3.GDAŃSKA.2017A cały lud Judy radował się z tej przysięgi, ponieważ przysięgli z całego serca i z całą chęcią szukali go, a dał się im odnaleźć. I dał im PAN odpoczynek ze wszystkich stron.
4.KRUSZYŃSKIWszyscy Judejczycy cieszyli się z tej przysięgi, ponieważ przysięgali z całego serca swego; z całej woli swej szukali Jahwy i dał im się znaleźć; i udzielił im Bóg pokoju dookoła.
5.TYSIĄCL.WYD5A wszyscy z Judy cieszyli się z tej przysięgi. A ponieważ z całego serca przysięgali sobie i pełni ochoty szukali Go, Pan pozwolił im znaleźć pokój na wszystkich granicach.
6.BRYTYJKAI radowali się wszyscy Judejczycy z tej przysięgi, gdyż złożyli ją ze szczerego serca i ochotnie powzięli postanowienie, że będą szukać Pana, a On pozwolił im się znaleźć i udzielił im spokoju ze wszystkich stron.
7.POZNAŃSKAI radował się cały lud Judy z owej przysięgi, gdyż ze szczerego serca przysięgali. A że szukali Go bardzo pilnie, pozwolił się im odnaleźć i dał im Jahwe pokój ze wszystkich stron.
8.WARSZ.PRASKACałe pokolenie Judy radowało się z powodu złożenia owej przysięgi, bo przysięgali wszyscy całym sercem. Ze wszystkich bowiem sił swojej woli szukali Jahwe, a On pozwolił, że go znajdowali. I darzył ich Jahwe ze wszech stron pokojem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A cały lud judzki weselił się z tej przysięgi, bowiem przysięgali z całego swego serca, i ze wszelkim uznaniem Go szukali. Więc dał im się znaleźć oraz WIEKUISTY zewsząd dał im odpocznienie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI cała Juda cieszyła się z tej przysięgi, ponieważ ludzie złożyli ją całym sercem i zaczęli szukać Go w najlepszej chęci. PAN też dał im się znaleźć i podarował im zewsząd wytchnienie.