« 2Krn 15:15 2 Księga Kronik 15:16 2Krn 15:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale i Maachę, matkę Asy króla, z wielkiego złożył panowania, przeto że była uczyniła bałwana Pryapa w gaju, którego wszystkiego skruszył, i w sztuki połamawszy spalił u potoka Cedron.
2.GDAŃSKA.1881Nadto i Maachę, matkę swą, król Aza z państwa złożył, przeto, że była uczyniła w gaju bałwana brzydkiego; i podciął Aza bałwana jej, i pokruszył go, a spalił u potoku Cedron.
3.GDAŃSKA.2017Ponadto nawet swoją matkę Maakę król Asa pozbawił godności królowej, ponieważ sporządziła posąg w gaju. I Asa ściął jej posąg, pokruszył go i spalił przy potoku Cedron.
4.KRUSZYŃSKIKról Asa również matce swej Maacha odjął godność królowej matki, że uczyniła dla Asztarty bałwana brzydkiego. Asa porąbał jej bałwana brzydkiego, a starłszy go, spalił w potoku Kidron.
5.TYSIĄCL.WYD5Król Asa nawet swą matkę, Maakę, pozbawił godności [królowej] za to, że kazała sporządzić bożka ku czci Aszery. Asa ściął tego bożka, porąbał i spalił nad potokiem Cedron.
6.BRYTYJKANawet Maakę, swoją matkę, pozbawił król Asa jej godności królowej-matki za to, że kazała sporządzić posąg dla Aszery. Asa kazał ten posąg zwalić, rozbić i spalić nad potokiem Kidron.
7.POZNAŃSKANawet matkę swą, Maakę, pozbawił król Asa godności królewskiej matki, dlatego że wzniosła bałwana-aszerę. Powalił jej bałwana, pokruszył go i spalił w dolinie Cedronu.
8.WARSZ.PRASKAKról Asa nawet swoją matkę, Maakę, pozbawił tytułu królowej–matki, ponieważ kazała zrobić posąg – obrzydliwość – na cześć Asztarte. Asa zniszczył ten obrzydliwy posąg, starł go na proch i spalił nad potokiem Cedron.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto król Asa oddzielił od państwa i Maachę, swoją matkę; dlatego, że w gaju zrobiła brzydkiego bałwana; więc Asa podciął jej bałwana, pokruszył go, i spalił przy potoku Cedron.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKról natomiast nawet Maakę, babkę, pozbawił godności królowej-matki za to, że dopuściła się okropności w swoim oddaniu dla Aszery. Asa zwalił tę Aszerę, potłukł ją i spalił nad potokiem Cedron.