« 2Krn 15:16 2 Księga Kronik 15:17 2Krn 15:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wyżyny zostawione są w Izraelu: a wszakóż serce Asa było doskonałe po wszystkie dni jego.
2.GDAŃSKA.1881A choć wyżyny nie były zniesione z Izraela, przecież serce Azy było doskonałe po wszystkie dni jego.
3.GDAŃSKA.2017A choć wyżyny nie zostały zniesione z Izraela, to jednak serce Asy było doskonałe przez wszystkie jego dni.
4.KRUSZYŃSKIWyżyny wszakże nie zostały usunięte z Izraela, aczkolwiek serce Asy było czyste przez całe jego życie.
5.TYSIĄCL.WYD5Ale choć nie usunięto wyżyn z Izraela, jednak serce Asy w ciągu całego życia jego pozostało szczere.
6.BRYTYJKAWprawdzie świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte z Izraela, jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie.
7.POZNAŃSKANie zdołano jednak znieść wyżyn w Izraelu, mimo że serce Asy pozostało doskonałe przez wszystkie dni jego [życia].
8.WARSZ.PRASKAAle miejsca kultu na wyżynach nie znikły całkowicie w Izraelu, chociaż sercu Asy nie można było nic zarzucić przez całe jego życie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I choć w Israelu nie zostały zniesione wyżyny, jednak serce Asy było doskonałe po wszystkie jego dni.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI chociaż świątynki nie znikły z Izraela, to jednak serce Asy pozostało szczere do kresu jego dni.