« 2Krn 15:4 2 Księga Kronik 15:5 2Krn 15:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na on czas nie będzie pokoju wychodzącemu i wchodzącemu, ale strachy zewsząd między wszystkimi obywatelami ziem;
2.GDAŃSKA.1881Ale teraźniejszych czasów niebezpieczno wychodzić i wchodzić; bo zamięszanie wielkie między wszystkimi obywatelami ziemi.
3.GDAŃSKA.2017W tamtych czasach nie było pokoju ani dla wychodzącego, ani dla wchodzącego, gdyż wielkie udręki spotkały wszystkich mieszkańców ziemi.
4.KRUSZYŃSKIW owych czasach nie było pokoju dla wychodzącego i przychodzącego, ponieważ były wielkie zamieszania nad wszystkimi mieszkańcami kraju.
5.TYSIĄCL.WYD5W owych to czasach nie było pokoju dla wychodzącego i wracającego, albowiem zawisł wielki niepokój nad wszystkimi mieszkańcami kraju.
6.BRYTYJKAW tych czasach nie był bezpieczny ten, który wychodził, ani ten, który wchodził, gdyż nastały wielkie zamieszki dla wszystkich mieszkańców ziem.
7.POZNAŃSKAW owych to czasach nie było pokoju ani dla wychodzącego, ani dla powracającego, i trwało wielkie zamieszanie pośród wszystkich mieszkańców ziemi.
8.WARSZ.PRASKAZa dni owych nie czuł się bezpieczny ani ten, który wychodził, ani ten, który wracał, gdyż w wielkiej niepewności pozostawali wszyscy mieszkańcy kraju.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz w teraźniejszych czasach, niebezpiecznie jest wychodzić i wchodzić; bo panuje wielkie zamieszanie między wszystkimi obywatelami ziemi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych czasach nikt nie miał spokoju, czymkolwiek by się zajmował, gdyż wiele zamieszania było wśród mieszkańców przeróżnych ziem.