« 2Krn 15:8 2 Księga Kronik 15:9 2Krn 15:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zebrał wszystkiego Judę i Benjamina i przychodnie z nimi z Ephraima i z Manasse i z Symeon; bo ich było wiele z Izraela uciekło do niego, widząc, iż z nim był Pan, Bóg jego.
2.GDAŃSKA.1881Potem zebrał wszystek lud z Judy i z Benjamina, i przychodniów, którzy u nich byli z Efraima, i z Manasesa i z Symeona; bo ich było bardzo wiele zbiegło z Izraela do niego, widząc, iż Pan, Bóg jego, z nim był.
3.GDAŃSKA.2017Potem zebrał cały lud z Judy i Beniamina oraz przybyszów, którzy byli z nimi z Efraima, Manassesa i Symeona. Bardzo wielu bowiem zbiegło z Izraela do niego, widząc, że z nim był PAN, jego Bóg.
4.KRUSZYŃSKIZebrał wszystkich z Judy i Beniamina, tudzież tych z Efraima, Manassesa i Symeona, co w pośród nich przebywali, ponieważ zbiegło do niego bardzo wielu z Izraela, gdy widzieli, że jest z nim Jahwe, Bóg jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Zebrał potem wszystkich z Judy i Beniamina oraz wszystkich z Efraima, Manassesa i Symeona, przebywających z nimi, bo przeszli oni w wielkiej liczbie z Izraela do niego, widząc, że ich Bóg, Jahwe, był z nim.
6.BRYTYJKANastępnie zebrał wszystkich Judejczyków i Beniaminitów oraz tych z Efraimitów, Manassesytów i Symeonitów, którzy jako uchodźcy przebywali u nich, gdyż przyłączyli się do niego w wielkiej liczbie z Izraelitów, widząc, że Pan, jego Bóg, jest z nim.
7.POZNAŃSKAPotem zebrał wszystek naród z Judy i Beniamina, a także wszystkich przybyszów z Efraima, Manassego i Symeona, którzy pośród nich zamieszkali: zbiegło ich bowiem do niego bardzo wielu z Izraela widząc, że z nim był jego Bóg, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAPotem zgromadził wszystkich mieszkańców Judy oraz Beniamina, a spośród synów Efraima, Manassesa i Symeona tych, którzy się tam osiedlili. Wielu bowiem Izraelitów przeszło na jego stronę, widząc, że Jahwe, jego Bóg, jest z nim.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem zebrał całego Judę i Binjamina, oraz gości, co u nich byli z Efraima, Menaszy i Szymona. Gdyż bardzo wielu ich zbiegło do niego z Israela, widząc, że WIEKUISTY, jego Bóg, jest z nim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Asa zgromadził całą Judę i Beniamina oraz tych, którzy zamieszkali u nich, choć pochodzili z Efraima, z Manassesa i z Symeona, a przybyli do nich licznie z Izraela, widząc, że jest przy nim PAN, jego Bóg.