« 2Krn 16:2 2 Księga Kronik 16:3 2Krn 16:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mam z tobą przymierze: Ojciec téż mój z ojcem twym w zgodzie mieszkali: przetom ci posłał śrebro i złoto, abyś złamawszy przymierze, które masz z Baasa, królem Izraelskim, uczynił, aby odjechał odemnie.
2.GDAŃSKA.1881Przymierze jest między mną i między tobą, i między ojcem moim i między ojcem twoim: otoć posyłam srebro i złoto. Idźże, a wzrusz przymierze twoje z Baazą, królem Izraelskim, aby odciągnął odemnie.
3.GDAŃSKA.2017Trwa przymierze między mną a tobą, jak było między moim ojcem a twoim ojcem. Oto posyłam ci srebro i złoto. Idź i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, aby odstąpił ode mnie.
4.KRUSZYŃSKI"Niech będzie przymierze pomiędzy mną i pomiędzy tobą, jak było pomiędzy ojcem moim i pomiędzy ojcem twoim. Oto wysłałem ci srebro i złoto. Przyjdź, zerwij przymierze twoje z Baaszą, królem izraelskim, aby odstąpił ode-mnie".
5.TYSIĄCL.WYD5Trwa przymierze między mną a tobą, jak było między moim ojcem a twoim. Oto posyłam ci srebro i złoto. Wyrusz i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, a wtedy odstąpi ode mnie.
6.BRYTYJKAIstnieje przymierze między mną a tobą, między moim ojcem a twoim ojcem. Oto ja przysyłam ci srebro i złoto, a ty zerwij swoje przymierze z Baaszą, królem izraelskim, aby odstąpił ode mnie.
7.POZNAŃSKA- Jesteśmy sprzymierzeni z sobą, ja i ty, podobnie jak mój ojciec i twój. Oto posyłam ci srebro i złoto. Zerwij przymierze z Baszą, królem izraelskim, aby odstąpił ode mnie.
8.WARSZ.PRASKAZawrzyjmy między sobą przymierze, takie jak to, które ongiś zawarli między sobą mój ojciec i twój. Posyłam ci srebro i złoto, a ty idź i zerwij swoje przymierze z Baszą, królem izraelskim, żeby mnie zostawił w spokoju.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jest przymierze między mną i między tobą, oraz między moim ojcem i między twoim ojcem; oto posyłam srebro i złoto. Idź, złam twoje przymierze z israelskim królem Baeszą, aby ode mnie odciągnął.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech będzie przymierze między mną a tobą, tak jak między moim ojcem a twoim. Oto przesyłam ci srebro i złoto. Zerwij swoje przymierze z Baszą, królem Izraela, aby odstąpił ode mnie.