« 2Krn 16:3 2 Księga Kronik 16:4 2Krn 16:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Czego się wywiedziawszy Benadad, posłał hetmany wojsk swoich do miast Izraelskich, którzy zburzyli Ahion i Dan i Abelmaim i wszystkie miasta Nephthalim murowane.
2.GDAŃSKA.1881I usłuchał Benadad króla Azy, a posławszy hetmanów z wojskami, które miał, przeciwko miastom Izraelskim, zburzył Hijon i Dan i Abelmaim, i wszystkie miasta obronne Neftalimskie, w których były skarby.
3.GDAŃSKA.2017I Ben-Hadad posłuchał króla Asy, i posłał dowódców swoich wojsk przeciwko miastom Izraela. Uderzyli na Ijjon, Dan i Abelmaim oraz wszystkie miasta spichlerze Neftalego.
4.KRUSZYŃSKIBenhadad usłuchał króla Asy; wysłał dowódców swego wojska przeciwko miastom izraelskim i zdobyli Ijjon, Dan, Abel-Maim i wszystkie składnice miasta Neftalego.
5.TYSIĄCL.WYD5Ben-Hadad posłuchał króla Asy i posłał dowódców swego wojska na miasta izraelskie. Napadli oni na Ijjon, Dan i Abel-Maim oraz na wszystkie miasta spichlerzy Neftalego.
6.BRYTYJKABen-Hadad przychylił się do prośby króla Asy i wyprawił swoich dowódców przeciwko miastom izraelskim, i ci spustoszyli Ijjon, Dan, Abel-Maim i wszystkie miasta w ziemi Naftalego, w których były składy.
7.POZNAŃSKABen-Hadad zgodził się na żądanie Asy i wysłał dowódców swego wojska przeciw miastom izraelskim. Uderzyli oni na Ijjon, Dan i Abel-Maim i na wszystkie miasta-spichrze Neftalego.
8.WARSZ.PRASKABen–Hadad posłuchał króla Asy i dowódcom swoich oddziałów kazał zaatakować miasta izraelskie. Zdobyli oni Ijjon, Dan i Abel–Maim oraz wszystkie miasta, służące za składnice zboża w pokoleniu Neftalego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Benhadad usłuchał króla Asę, posłał przeciwko miastom israelskim dowódców z wojskami, które miał, i zburzył Ijon, Dan i Abel Maim oraz wszystkie, naftalimskie miasta składów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBen-Hadad posłuchał króla Asy i wyprawił dowódców swoich wojsk przeciw miastom Izraela. Wojska uderzyły na Ijon, Dan i na Abel-Maim, i na wszystkie spichlerze miast Naftalego.