« 2Krn 16:5 2 Księga Kronik 16:6 2Krn 16:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A król Asa wziął wszystkiego Judę, i pobrali kamienie z Rama i drzewo, które był na budowanie zgotował Baasa, i zbudował z nich Gabaa i Maspha.
2.GDAŃSKA.1881Tedy król Aza wziąwszy z sobą wszystek lud Judzki, pobrali z Ramy kamienie, i drzewo jego, z którego budował Baaza, a zbudował z niego Gabaa i Masfa.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy król Asa wziął ze sobą cały lud Judy i zabrali z Rama kamienie i drewno, z którego budował Basza, a zbudował z niego Geba i Mispę.
4.KRUSZYŃSKIKról Asa zebrał wszystkich Judejczyków i wynieśli z Ramy kamienie, oraz drzewo, którego Baasza używał do budowy i zbudował z tego Geba i Micpę.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy król Asa zgromadził całego Judę, aby zabrali z Rama kamienie i drewno, z którego poprzednio budował Basza, i użył je do umocnienia nimi Geba i Mispa.
6.BRYTYJKAKról Asa zaś zebrał wszystkich Judejczyków i ci uprzątnęli kamienie i belki Ramy, którymi Baasza kazał ją obwarować, i obwarował nimi Gebę i Mispę.
7.POZNAŃSKAWówczas król Asa, wziąwszy z sobą wszystek lud judzki, zabrał z Rama materiały, których Basza używał do budowy: kamienie i drzewo i umocnił nimi [miasta] Geba i Micpa.
8.WARSZ.PRASKAWówczas król Asa zgromadził wszystkich mieszkańców Judy, kazał im zabrać wszystkie kamienie i drewno, zgromadzone przez Baszę na umacnianie Rama, i użył ich do wzmocnienia miast Geba i Mispa.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy król Asa wziął cały lud Judy, zabrali z Ramath kamienie i drzewo, z którego budował Baesza, i zbudowali z niego Gebę i Micpę.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITKról Asa natomiast zebrał Judejczyków i polecił przenieść spod Ramy kamienie i drewno, z których budował Basza, i ufortyfikować nimi Gebę i Mispę.